TRETÅIG HACKSPETT [Picoides tridactylus]


"Tretån" gillar döda granar, gärna sådana som ligger på marken.
© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2005-2006 [enpewe@telia.com]