TRÄDKRYPARE [Certhia familiaris]

© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2006 [enpewe@telia.com]