- Tärnabylistan -


Obs. - Dat.  -    År   -   Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]  
 
2006
042 -  2 Jul - 2006 - Silvertärna [Strena paradisaea]  
041 -  2 Jul - 2006 - Gråhäger [Ardea cinera] Bild >
040 -  2 Jul - 2006 - Blåhake [Luscinia svecia] Bild >
039 -  2 Jul - 2006 - Gulärla [Motacilla flava] Bild >
038 -  2 Jul - 2006 - Drillsnäppa [Actitis hypoleuca] Bild >
037 -  2 Jul - 2006 - Storskrake [Margus merganser] Bild >
036 -  2 Jul - 2006 - Vigg [Aythya fuligula] Bild >
035 -  2 Jul - 2006 - Ängspiplärka [Anthus pratensis]  
034 -  2 Jul - 2006 - Sädesärla [Motacilla alba]  
033 -  2 Jul - 2006 - Skogssnäppa [Tringa ochropus] Bild >
032 -  2 Jul - 2006 - Grönfink [Carduelis chloris]  
031 -  2 Jul - 2006 - Gråsiska [Carduelis flammea]  
030 -  2 Jul - 2006 - Talgoxe [Parus major]  
029 -  2 Jul - 2006 - Skata [Pica pica]  
028 -  2 Jul - 2006 - Större Hackspett [Dendrocopos major]  
027 -  2 Jul - 2006 - Talltita [Parus montanus] Bild >
026 -  1 Jul - 2006 - Lövsångare [Phylloscopus trochilus]  
025 -  1 Jul - 2006 - Taltrast [Turdus Philomelos] Sång
024 -  1 Jul - 2006 - Morkulla [Scolopax rusticola] Bild >
023 -  1 Jul - 2006 - Ringduva [Columba palumbus] Sång
022 -  1 Jul - 2006 - Gök [Cuculus canorus] Sång
021 -  1 Jul - 2006 - Rödvingetrast [Turdus iliacus] Bild >
020 -  1 Jul - 2006 - Björktrast [Turdus pilaris] Bild >
019 -  1 Jul - 2006 - Bergfink [Fringilla montifringilla] Bild >
018 -  1 Jul - 2006 - Knipa [Bucephala clangula] Bild >
017 -  1 Jul - 2006 - Sångsvan [Cyganus cyganus] Bild >
016 -  1 Jul - 2006 - Kanadagås [Branta canadensis]  
015 -  1 Jul - 2006 - Kråka [Corvus corone cornix]  
2005
014 -  1 Aug- 2005 - Sjöorre [Melanitta nigra] Bild >
013 -  1 Aug- 2005 - Storlom [Gavia arctica] Bild >
012 - 30 Jul - 2005 - Domherre [Pyrhylla pyrhylla] Bild >
011 - 30 Jul - 2005 - Stenskvätta [Oenanthe oenanthe] Bild >
010 - 30 Jul - 2005 - Trädpiplärka [Anthus privialus] Bild >
009 - 29 Jul - 2005 - Fiskmås [Larus canus] Bild >
008 - 29 Jul - 2005 - Stenfalk [Falco columbarius] Bild >
007 - 29 Jul - 2005 - Gräsand [Anas platyrhynchos]  
006 - 26 Jul - 2005 - Trana [Grus grus]  
005 - 26 Jul - 2005 - Bofink [Frigila coelebs]  
004 - 26 Jul - 2005 - Hökuggla [Surnia ulula] Bild >
003 - 25 Jul - 2005 - Sävsparv [Emberiza schoeniclus] Bild >
002 - 24 Jul - 2005 - Gråsparv [Passer domesticus] Bild >
2004
001 - Aug  -   2004 - Fjällabb [Emberiza schoeniclus] Bild >

© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2005-2006 [enpewe@telia.com]