- Min fotoårslista 2013 -

Observera!! Denna sida är en "fotokryssida" där fågelarten som sådan är det intressanta, inte kvalitén på bilden.
- Klicka på fågelnamnen för att se bilderna -

Alla mina inrapporterade arter från Norrbotten 2013 >>>
Alla mina inrapporterade arter i hela Sverige 2013 >>>

Års nr: - Dat.  - Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]
111 -   5 Nov - Sparvuggla
110 -   2 Okt - Stenknäck
xxx - 19 Aug - [Munkparakit]
109 - 13 Jun - BUSKSÅNGARE
108 - 13 Jun - Storlom
107 - 12 Jun - Skogsduva
106 - 12 Jun - BLÅSTJÄRT
105 - 12 Jun - Törnsångare
104 - 11 Jun - Trädkrypare
103 - 31 Maj - Trädgårdssångare
102 - 30 Maj - Grönsångare
101 - 28 Maj - Svarthätta
100 - 27 Maj - Sparvhök
099 - 26 Maj - Småskrake
098 - 26 Maj - Strandskata
097 - 25 Maj - Svärta
096 - 25 Maj - Skräntärna
095 - 25 Maj - Storskrake
094 - 24 Maj - Bofink
093 - 24 Maj - Grå flugsnappare
092 - 24 Maj - Rödvingetrast
091 - 24 Maj - Ärtsångare
090 - 24 Maj - Mindre hackspett
089 - 23 Maj - Morkulla
088 - 23 Maj - Rosenfink
087 - 21 Maj - Backsvala
086 - 19 Maj - Lärkfalk
085 - 19 Maj - Ortolansparv
084 - 18 Maj - KUNGSÖRN
083 - 18 Maj - Gråhakedopping
082 - 18 Maj - Rödstjärt
081 - 17 Maj - Buskskvätta
080 - 16 Maj - Kärrsnäppa
079 - 16 Maj - Lövsångare
078 - 14 Maj - Svarthakedopping
077 - 14 Maj - Smålom
076 - 14 Maj - Hussvala
075 - 13 Maj - Dalripa
074 - 12 Maj - Skäggdopping
073 - 12 Maj - Brun kärrhök
072 - 12 Maj - Fjällpipare
071 - 10 Maj - Lappsparv
070 -   9 Maj - Vit stork
069 -   9 Maj - Tjäder
068 -   7 Maj - Grönbena
067 -   7 Maj - Bläsand
066 -   7 Maj - Bergfink
065 -   7 Maj - Enkelbeckasin
064 -   7 Maj - Gluttsnäppa
063 -   6 Maj - Småspov
062 -   6 Maj - Jorduggla
061 -   6 Maj - Brushane
060 -   4 Maj - Rödbena
059 -   3 Maj - STÄPPHÖK
058 -   3 Maj - Stjärtand
057 -   2 Maj - Gransångare
056 -   2 Maj - Rödhake
055 -   1 Maj - Skogssnäppa
054 -   1 Maj - Taltrast
053 - 29 Apr - Dubbeltrast
052 - 29 Apr - Fiskmås
051 - 29 Apr - Pilgrimsfalk [ Dålig bild! ]
050 - 29 Apr - Ljungpipare
049 - 29 Apr - Blå kärrhök
048 - 29 Apr - BRUN GLADA
047 - 26 Apr - Stenskvätta
046 - 25 Apr - Ormvråk
045 - 25 Apr - Storspov
044 - 24 Apr - Större strandpipare
043 - 24 Apr - Sädgås
042 - 24 Apr - Sångsvan
041 - 23 Apr - Ringduva
040 - 23 Apr - Fjällvråk
039 - 23 Apr - Varfågel
038 - 23 Apr - Kanadagås
037 - 23 Apr - Trana
036 - 23 Apr - Grågås
035 - 21 Apr - Havsörn
034 - 21 Apr - Gräsand
033 - 21 Apr - Tornfalk
032 - 21 Apr - Sånglärka
031 - 20 Apr - Järpe
030 - 20 Apr - Sädesärla
029 - 20 Apr - Skata
028 - 16 Apr - Tofsvipa
027 -   9 Apr - Snösparv
026 - 21 Mar - SKÄRPIPLÄRKA [Anthus petrosus]
025 - 21 Mar - STJÄRTMES [Aegithalos caudatus]
024 - 19 Mar - Strömstare [Cinclus cinclus]
023 - 19 Mar - Grönsiska [Carduelis spinus]
022 - 18 Mar - Duvhök [Accipiter gentilis]
021 -   8 Mar - Domherre [Pyrhylla pyrhylla]
020 -   8 Mar - Kråka [Corvus corone cornix]
019 -   8 Mar - Korp [Corvus corax]
018 - 24 Feb - Mindre korsnäbb [Loxia curvirostra]
017 - 15 Feb - Gråspett [Picus canus]
016 - 15 Feb - Större Hackspett [Dendrocopos major]
015 - 15 Feb - Nötskrika [Garullus glandarius]
014 -   5 Feb - Gråsparv [Passer domesticus]
013 -   5 Feb - Koltrast [Turdus merula]
012 -   5 Feb - Tamduva [Fr. Klippduva] [Columba livia (domest.)]
011 - 25 Jan - Kaja [Corvus monedula]
010 - 25 Jan - Gulsparv [Emberiza citrinella]
009 - 23 Jan - Sidensvans [Bombycilla garrulus]
008 - 12 Jan - Tofsmes [Parus cristatus]
007 - 11 Jan - Tallbit [Pinicola enucleator]
006 - 11 Jan - Turkduva [Streptopelia decaocto]
005 -   4 Jan - Nötkråka [Nucifraga caryocatactes]
004 -   4 Jan - Blåmes [Parus caeruleus]
003 -   4 Jan - Lavskrika [Perisoreus infaustus]
002 -   4 Jan - Talgoxe [Parus major]
001 -   4 Jan - Svartmes [Parus ater]

| Tillbaka till Fågelsidan |
© Peter Wikström Kalix 1997-2013 [enpewe@telia.com]