Observera!!
Denna sida är bara en "kryssida" där fågelarten som sådan är det intressanta, inte kvalitén på bilderna.
Klicka på de fågelnamn som är svarta för att se bilder på arten. Datum och lokal kan vara felaktiga.

Öl-x | Års-x        Dat.  - Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]

102 | ------- -   5 Jun - Lundsångare [Phylloscopus trochiloides]

101 |  158 -   4 Jun - Svartbent strandpipare [Charadrius alexandrinus]
100 | ------- -   4 Jun - Tamduva [Columba livia (domest.)]
099 | ------- -   4 Jun - Sothöna [Fulicia atra]
098 | ------- -   4 Jun - Skogsduva [Columba oenas]
097 |  157 -   4 Jun - Rödspov [Limosa limosa]
096 |  156 -   4 Jun - Prutgås [Branta leucopsis]
095 | ------- -   4 Jun - Tornfalk [Falco tinnunculus]
094 | ------- -   4 Jun - Björktrast [Turdus pilaris]

093 |  155 -   3 Jun - Trädgårdsångare [Sylvia borin]
092 |  154 -   3 Jun - Kustsnäppa [Calidris canutus]
091 |  153 -   3 Jun - Kärrsnäppa [Calidris alpina]
090 | ------- -   3 Jun - Järnsparv [Prunella modularis]
089 | ------- -   3 Jun - Gulärla [Motacilla flava]
088 |  152 -   3 Jun - Göktyta [Jynx torquilla]
087 | ------- -   3 Jun - Fiskgjuse [Pandium haliaetus]
086 | ------- -   3 Jun - Rörsångare [Acrocephalus scirpaceus]
085 | ------- -   3 Jun - Trana [Grus grus]
084 | ------- -   3 Jun - Blåmes [Parus caeruleus]
083 |  151 -   3 Jun - Ägretthäger [Casmerodius albus]

082 | ------- -   2 Jun - Stare [Sturnus vulgaris]
081 |  150 -   2 Jun - Rörhöna [Gallinula chloropus]
080 |  149 -   2 Jun - Rödglada [Milvus milvus]
079 | ------- -   2 Jun - Snatterand [Anas strepera]
078 |  148 -   2 Jun - Höksångare [Sylvia nisoria]
077 | ------- -   2 Jun - Ormvråk [Buteo buteo]
076 |  147 -   2 Jun - Nötväcka [Sitta europaea]
075 | ------- -   2 Jun - Kaja [Corvus monedula]
074 |  146 -   2 Jun - Ärtsångare [Sylvia curruca]
073 |  145 -   2 Jun - Ängshök [Circus pygargus]

072 | ------- -   1 Jun - Trädpiplärka [Anthus privialus]
071 | ------- -   1 Jun - Törnsångare [Sylvia communis]
070 | ------- -   1 Jun - Fisktärna [Sterna hirundo]
069 | ------- -   1 Jun - Gärdsmyg [Troglodytes troglodytes]
068 | ------- -   1 Jun - Domherre [Pyrhylla pyrhylla]
067 | ------- -   1 Jun - Talgoxe [Parus major]
066 |  144 -   1 Jun - Småtärna [Larus marinus]
065 | ------- -   1 Jun - Skedand [Anas clypeata]
064 | ------- -   1 Jun - Roskarl [Arenaria interpres]
063 | ------- -   1 Jun - Rödstjärt [Phoenicurus phoenicurus]
062 |  143 -   1 Jun - Myrspov [Limosa lapponica]
061 | ------- -   1 Jun - Kråka [Corvus corone]
060 | ------- -   1 Jun - Rapphöna [Perdix perdix]
059 |  142 -   1 Jun - Hämpling [Carduelis cannabina]
058 |  141 -   1 Jun - Grönsångare [Phylloscopus sibilatrix]
057 |  140 -   1 Jun - Gråhakedopping [Podiceps grisegena]
056 | ------- -   1 Jun - Kärrsångare [Acrocephalus palustris]
055 | ------- -   1 Jun - Fiskmås [Larus canus]
054 | ------- -   1 Jun - Bofink [Frigila coelebs]

053 | ------- - 31 Maj - Vigg [Aythya fuligula]
052 |  139 - 31 Maj - Tornseglare [Apus apus]
051 | ------- - 31 Maj - Korp [Corvus corax]
050 | ------- - 31 Maj - Ringduva [Columba palumbus]
049 |  138 - 31 Maj - Näktergal [Luscinia luscinia]
------ | ------- - 31 Maj - [ Myskanka ] [Cairina moschata (domest.)]
048 | ------- - 31 Maj - Småskrake [Margus serrator]
047 | ------- - 31 Maj - Gransångare [Phylloscopus collybita]
046 | ------- - 31 Maj - Hussvala [Delichon urbica]
045 | ------- - 31 Maj - Fasan [Phasianus colchicus]

044 | ------- - 30 Maj - Storspov [Numenius arquata]
043 | ------- - 30 Maj - Trädkrypare [Certhia familiaris]
042 |  137 - 30 Maj - Törnskata [Lanius collurio]
041 |  136 - 30 Maj - Svarthätta [Sylvia atricapilla]
040 | ------- - 30 Maj - Större strandpipare [Charadrius hiaticula]
039 | ------- - 30 Maj - Större hackspett [Dendrocopos major]
038 | ------- - 30 Maj - Stenskvätta [Oenanthe oenanthe]
037 |  135 - 30 Maj - Steglits [Carduelis carduelis]
036 |  134 - 30 Maj - Skärfläcka [Recurvirostra avosetta]
035 | ------- - 30 Maj - Sånglärka [Alauda arvensis]
034 | ------- - 30 Maj - Sädesärla [Motacilla alba]
033 | ------- - 30 Maj - Rosenfink [Carpodacus erythrinus]
032 | ------- - 30 Maj - Pilfink [Passer montanus]
031 | ------- - 30 Maj - Koltrast [Turdus merula]
030 |  133 - 30 Maj - Härmsångare [Hippolais icterina]
029 |  132 - 30 Maj - Gråhäger [Ardea cinera]
028 | ------- - 30 Maj - Gulsparv [Emberiza citrinella]
027 | ------- - 30 Maj - Grönfink [Carduelis chloris]
026 | ------- - 30 Maj - Gräsand [Anas platyrhynchos]
025 | ------- - 30 Maj - Enkelbeckasin [Gallinago gallinago]
024 |  131 - 30 Maj - Gravand [Tadorna tadorna]
023 | ------- - 30 Maj - Sommargylling [Oriolus oriolus]
022 | ------- - 30 Maj - Silltrut [Larus fuscus]
021 | ------- - 30 Maj - Havstrut [Larus marinus]
020 | ------- - 30 Maj - Gråsparv [Passer domesticus]
019 | ------- - 30 Maj - Brun kärrhök [Circus aeruginosus]
018 | ------- - 30 Maj - Drillsnäppa [Actitis hypoleuca]
017 | ------- - 30 Maj - Gråtrut [Larus argentatus]
016 |  130 - 30 Maj - Storskarv [Phalacrocorax carbo]
015 |  129 - 30 Maj - Knölsvan [Cygnus olor]
014 | ------- - 30 Maj - Grå flugsnappare [Muscicapa striata]
013 | ------- - 30 Maj - Kanadagås [Branta canadensis]
012 | ------- - 30 Maj - Ladusvala [Hirundo rustica]
011 |  128 - 30 Maj - Silvertärna [Sterna paradisaea]
010 | ------- - 30 Maj - Rödbena [Tringa totanus]
009 | ------- - 30 Maj - Tofsvipa [Vanellus venellus]
008 |  127 - 30 Maj - Ejder [Somateria mollissima]
007 | ------- - 30 Maj - Lövsångare [Phylloscopus trochilus]
006 | ------- - 30 Maj - Skrattmås [Larus ridibundus]
005 |  126 - 30 Maj - Vitkindad gås [Branta leucopsis]
004 | ------- - 30 Maj - Grågås [Anser anser]
003 |  125 - 30 Maj - Gök [Cuculus canorus]
002 | ------- - 30 Maj - Skata [Pica pica]
001 | ------- - 30 Maj - Strandskata [Haematopus ostralegus]

| Tillbaka till Fågelsidan |
© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2009 [enpewe@telia.com]