- Fågelfoton 2010

<< Till fotokrysslistan 2010

Denna sida visar några av mina fågelbilder från 2010. Fåglarna kan ses genom att klicka på artnamnet.
Bild nr: - Dat.    - Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]
    ----------------------------------------- Okt-Dec ----------------------------------------------
    062 - 18 Dec - Sparvhök [Accipiter nisus]
    061 -   3 Dec - Blandade fåglar [-]
    060 - 30 Nov - STEGLITS [Carduelis carduelis]
    059 - 19 Nov - Tretåig hackspett [Aquila heliaca]
    058 - 19 Nov - Orre [Tetrao tetrix]
    057 - 19 Nov - Gråspett [Picus canus]
    056 - 17 Nov - KUNGSÖRN [Aquila heliaca]
    055 - 17 Nov - Järpe [Bonasa bonasia]
    054 - 16 Nov - Mindre korsnäbb [Loxia curvirostra]
    053 - 13 Nov - Strömstare [Cinclus cinclus]
    052 - 13 Nov - [Fasan] [Phasianus colchicus]
    051 - 12 Nov - Lavskrika [Perisoreus infaustus]
    050 - 12 Nov - Talgoxe [Parus major]
    049 - 31 Okt - Talltita [Parus montanus]
    048 - 31 Okt - Fiskmås [Larus canus]
    ----------------------------------------- Juni ----------------------------------------------
    047 - 25 Jun - Busksvätta [Saxicola rubetra]
    046 - 23 Jun - Gulärla [Motacilla flava]
    045 - 23 Jun - Busksvätta [Saxicola rubetra]
    044 - 23 Jun - Ängspiplärka [Anthus pratensis]
    043 - 22 Jun - Storspov [Numenius arquata]
    042 - 16 Jun - Järpe [Bonasa bonasia]
    041 - 16 Jun - Sävsparv [Emberiza schoeniclus]
    040 - 16 Jun - Grönbena [Tringa glareola]
    038 - 16 Jun - Rödstjärt [Phoenicurus phoenicurus]
    037 - 16 Jun - Gråsiska [Carduelis flammea]
    036 - 15 Jun - Grönfink & Gråsiska
    035 - 14 Jun - Storspov [Numenius arquata]
    ----------------------------------------- Maj -----------------------------------------------
    034 - 20 Maj - Storskrake [Margus merganser]
    033 - 19 Maj - Lövsångare [Phylloscopus trochilus]
    032 - 16 Maj - Fisktärna [Sterna hirundo]
    031 - 16 Maj - Storspov [Numenius arquata]
    030 - 16 Maj - Mindre strandpipare [Charadrius dubius]
    029 - 16 Maj - Vigg [Aythya fuligula]
    028 - 16 Maj - Tjäder [Tetrao urogallus]
    027 - 15 Maj - Ljungpipare [Pluvialis apricaria]
    026 - 15 Maj - Tjäder [Tetrao urogallus]
    025 - 14 Maj - Rödvingetrast [Turdus iliacus]
    024 - 11 Maj - Ljungpipare [Pluvialis apricaria]
    023 - 11 Maj - Stenskvätta [Oenanthe oenanthe]
    022 - 10 Maj - Svartvit flugsnappare [Ficedula hypoleuca]
    021 - 10 Maj - Bläsand [Anas penelope]
    020 - 10 Maj - Skrattmås [Larus ridibundus]
    019 - 10 Maj - Gluttsnäppa [Tringa nebularia]
    018 - 10 Maj - Fiskmås [Larus canus]
    017 - 10 Maj - Storskrake [Margus merganser]
    016 -   4 Maj - Fjällvråk [Buteo lagopus]
    015 -   4 Maj - Skrattmås [Larus ridibundus]
    014 -   4 Maj - Knipa [Bucephala clangula]
    -----------------------------------------April --------------------------------------------
    013 - 25 Apr - Gråtrut [Larus argentatus]
    012 - 19 Apr - Sparvhök [Accipiter nisus]
    011 - 19 Apr - Sångsvan [Cyganus cyganus]
    010 - 17 Apr - Blå kärrhök [Circus cyaneus]
    009 - 17 Apr - Korp [Corvus corax]
    008 - 17 Apr - Talgoxe [Parus major]
    007 - 16 Apr - Snösiska [Carduelis hornemanni]
    006 - 16 Apr - Gulsparv [Emberiza citrinella]
    005 - 15 Apr - Sädesärla [Motacilla alba]
    004 - 15 Apr - Sånglärka [Alauda arvensis]
    003 - 12 Apr - Gråsiska [Carduelis flammea]
    002 - 12 Apr - Bofink [Frigila coelebs]
    001 - 10 Apr - Koltrast [Turdus merula]

| << Tillbaka till Fågelsidan | << Tillbaka till fotokrysslistan 2009 |
© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2009 [enpewe@telia.com]