- Min fotoårslista 2010 -

Observera!! Denna sida är en "fotokryssida" där fågelarten som sådan är det intressanta, inte kvalitén på bilden.
- Klicka på fågelnamnen för att se bilderna -

Alla mina inrapporterade arter från Norrbotten 2010 >>>
Alla mina inrapporterade arter i hela Sverige 2010 >>>

Års nr: - Dat.  - Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]
177 -   1 Nov - Smådopping [Tachybaptus ruficollis]
176 -   1 Nov - Vittrut [Larus hyperboreus]
175 - 26 Sep - Sidensvans [Bombycilla garrulus]
174 - 28 Juli - Skräntärna [Sterna caspia]
173 - 18 Juli - Tofsmes [Parus cristatus]
172 - 11 Juli - Smålom [Gavia stellata]
171 - 11 Juli - Blåhake [Luscinia svecia]
170 - 11 Juli - Fjällabb [Stercorarius longicaudus]
169 - 11 Juli - Sjöorre [Mellanitta nigra]
168 - 11 Juli - Dalripa [Lagopus lagopus]
167 - 11 Juli - Småspov [Numenius phaeopus]
166 -   8 Juli - Dvärgsparv [Emberiza pallasi]
165 - 26 Jun - Grå flugsnappare [Muscicapa striata]
164 - 25 Jun - Bivråk [Pernis apivarus]
163 - 22 Jun - Sävsångare [Acrocephalus schoenobaenus]
162 - 18 Jun - Morkulla [Scolopax rusticola]
161 - 16 Jun - Lappmes [Parus cinctus]
160 - 16 Jun - Videsparv [Emberiza rustica]
159 - 13 Jun - BUSKSÅNGARE [Acrocephalus dumetorum]

158 -   4 Jun - Svartbent strandpipare [Charadrius alexandrinus] [Öland]
157 -   4 Jun - Rödspov [Limosa limosa] [Öland]
156 -   4 Jun - Prutgås [Branta leucopsis] [Öland]
155 -   3 Jun - Trädgårdsångare [Sylvia borin] [Öland]
154 -   3 Jun - Kustsnäppa [Calidris canutus] [Öland]
153 -   3 Jun - Kärrsnäppa [Calidris alpina] [Öland]
152 -   3 Jun - Göktyta [Jynx torquilla] [Öland]
151 -   3 Jun - Ägretthäger [Casmerodius albus] [Öland]
150 -   2 Jun - Rörhöna [Gallinula chloropus] [Öland]
149 -   2 Jun - Rödglada [Milvus milvus] [Öland]
148 -   2 Jun - Höksångare [Sylvia nisoria] [Öland]
147 -   2 Jun - Nötväcka [Sitta europaea] [Öland]
146 -   2 Jun - Ärtsångare [Sylvia curruca] [Öland]
145 -   2 Jun - Ängshök [Circus pygargus] [Öland]
144 -   1 Jun - Småtärna [Larus marinus] [Öland]
143 -   1 Jun - Myrspov [Limosa lapponica] [Öland]
142 -   1 Jun - Hämpling [Carduelis cannabina] [Öland]
141 -   1 Jun - Grönsångare [Phylloscopus sibilatrix] [Öland]
140 -   1 Jun - Gråhakedopping [Podiceps grisegena] [Öland]
139 - 31 Maj - Tornseglare [Apus apus] [Öland]
138 - 31 Maj - Näktergal [Luscinia luscinia] [Öland]
137 - 30 Maj - Törnskata [Lanius collurio] [Öland]
136 - 30 Maj - Svarthätta [Sylvia atricapilla] [Öland]
135 - 30 Maj - Steglits [Carduelis carduelis] [Öland]
134 - 30 Maj - Skärfläcka [Recurvirostra avosetta] [Öland]
133 - 30 Maj - Härmsångare [Hippolais icterina] [Öland]
132 - 30 Maj - Gråhäger [Ardea cinera] [Öland
131 - 30 Maj - Gravand [Tadorna tadorna] [Öland]
130 - 30 Maj - Storskarv [Phalacrocorax carbo] [Öland]
129 - 30 Maj - Knölsvan [Cygnus olor] [Öland]
128 - 30 Maj - Silvertärna [Sterna paradisaea] [Öland]
127 - 30 Maj - Ejder [Somateria mollissima] [Öland]
126 - 30 Maj - Vitkindad gås [Branta leucopsis] [Öland]
125 - 30 Maj - Gök [Cuculus canorus] [Öland]

124 - 22 Maj - Törnsångare [Sylvia communis]
123 - 22 Maj - Rosenfink [Carpodacus erythrinus]
122 - 22 Maj - Silltrut [Larus fuscus]
121 - 20 Maj - Silvertärna [Sterna paradisaea]
120 - 19 Maj - Ladusvala [Hirundo rustica]
119 - 18 Maj - Drillsnäppa [Actitis hypoleuca]
118 - 16 Maj - Backsvala [Riparia riparia]
117 - 16 Maj - Småskrake [Margus serrator]
116 - 15 Maj - Lärkfalk [Falco subbuteo]
115 - 15 Maj - Större strandpipare [Charadrius hiaticula]
114 - 14 Maj - DAMMSNÄPPA [Tringa stagnatilis]
113 - 14 Maj - Svarthakedopping [Podiceps auritus]
112 - 13 Maj - Hussvala [Delichon urbica]
111 - 13 Maj - Fisktärna [Sterna hirundo]
110 - 13 Maj - Gulärla [Motacilla flava]
109 - 11 Maj - Lövsångare [Phylloscopus trochilus]
108 - 11 Maj - Jorduggla [Asio flammeus]
107 - 10 Maj - Brushane [Philomachus pugnax]
106 - 10 Maj - Dvärgmås [Larus minutus]
105 - 10 Maj - Grönbena [Tringa glareola]
104 -   7 Maj - Trädpiplärka [Anthus trivialis]
103 -   7 Maj - Gransångare [Phylloscopus collybita]
102 -   7 Maj - Stenskvätta [Oenanthe oenanthe]
101 -   6 Maj - Svartsnäppa [Tringa erythropus]
100 -   6 Maj - Svartvit flugsnappare [Ficedula hypoleuca]
099 -   6 Maj - Rödstjärt [Phoenicurus phoenicurus]
098 -   6 Maj - Brun Kärrhök [Circus aeruginosus]
097 -   6 Maj - Bläsand [Anas penelope]
096 -   5 Maj - Strandskata [Haematopus ostralegus]
095 -   5 Maj - Busksvätta [Saxicola rubetra]
094 -   5 Maj - Rödbena [Tringa totanus]
093 -   5 Maj - Brunand [Aythya ferina]
092 -   5 Maj - Sothöna [Fulicia atra]
091 -   5 Maj - Skedand [Anas clypeata]
090 -   4 Maj - Salskrake [Mergellus albellus]
089 -   4 Maj - Mindre strandpipare [Charadrius dubius]
088 -   4 Maj - Fiskgjuse [Pandium haliaetus]
087 -   4 Maj - Vigg [Aythya fuligula]
086 -   4 Maj - Enkelbeckasin [Gallinago gallinago]
085 -   4 Maj - Kricka [Anas crecca]
084 -   3 Maj - Ljungpipare [Pluvialis apricaria]
083 -   3 Maj - Gluttsnäppa [Tringa nebularia]
082 -   3 Maj - Stjärtand [Anas acuta]
081 -   3 Maj - Skogssnäppa [Tringa ochropus]
080 -   3 Maj - Stenfalk [Falco columbarius]
079 - 29 Apr - Lappsparv [Calcarius lapponicus]
078 - 29 Apr - Dubbeltrast [Turdus viscivorus]
077 - 27 Apr - Rödvingetrast [Turdus iliacus]
076 - 27 Apr - Taltrast [Turdus philomelos]
075 - 27 Apr - Fiskmås [Larus canus]
074 - 25 Apr - Fjällvråk [Buteo lagopus]
073 - 25 Apr - Storskrake [Margus merganser]
072 - 24 Apr - Bläsgås [Anser albifrons]
071 - 24 Apr - Skogsduva [Columba oenas]
070 - 23 Apr - Järnsparv [Prunella modularis]
069 - 23 Apr - Järpe [Bonasa bonasia]
068 - 22 Apr - Storspov [Numenius arquata]
067 - 22 Apr - Sädgås [Anas fabalis]
066 - 22 Apr - Skrattmås [Larus ridibundus]
065 - 21 Apr - Havsörn [Haliaeetus albicilla]
064 - 21 Apr - Rödhake [Erithacus rubecula]
063 - 20 Apr - Trädkrypare [Certhia familiaris]
062 - 19 Jan - KORTTÅLÄRKA [Calandrella brachydactyla]
061 - 19 Jan - Duvhök [Accipiter gentilis]
060 - 19 Apr - Kanadagås [Branta canadensis]
059 - 21 Apr - Knipa [Bucephala clangula]
058 - 18 Apr - Stäppvråk [ras av: Ormvråk] [Buteo buteo vulpinus]
057 - 17 Apr - Grågås [Anser anser]
056 - 17 Apr - Björktrast [Turdus pilaris]
055 - 16 Apr - Ormvråk [Buteo buteo]
054 - 15 Apr - Sävsparv [Emberiza schoeniclus]
053 - 15 Apr - Blå Kärrhök [Circus cyaneus]
052 - 15 Apr - Trana [Grus grus]
051 - 15 Apr - Ringduva [Columba palumbus]
050 - 13 Apr - Gräsand [Anas platyrhynchos]
049 - 13 Apr - Kungsfågel [Regulus regulus]
048 - 12 Apr - Ängspiplärka [Anthus pratensis]
047 - 12 Apr - Bergfink [Fringilla montifringilla]
046 - 12 Apr - Sädesärla [Motacilla alba]
045 - 10 Apr - Tornfalk [Falco tinnunculus]
044 - 10 Apr - Sånglärka [Alauda arvensis]
043 - 10 Apr - Stare [Sturnus vulgaris]
042 -   7 Apr - Mindre Hackspett [Dendrocopos minor]
041 -   5 Apr - Bofink [Fringilla coelebs]
040 -   4 Apr - Tjäder [Tetrao urogallus]
039 -   4 Apr - Sångsvan [Cyganus cyganus]
038 -   3 Apr - Koltrast [Turdus merula]
037 -   3 Apr - Grönsiska [Carduelis spinus]
036 -   2 Apr - Snösparv [Plectrophenax nivalis]
035 -   2 Apr - Gråtrut [Larus argentatus]
034 -   2 Apr - Havstrut [Larus marinus]
033 -   2 Apr - Kaja [Corvus monedula]
032 -   1 Apr - Tofsvipa [Vanellus vanellus]
031 -   1 Apr - Lavskrika [Perisoreus infaustus]
030 - 30 Mar - Snösiska [Carduelis hornemanni]
029 - 24 Mar - Turkduva [Streptopelia decaocto]
028 - 24 Mar - Tamduva [Fr. Klippduva] [Columba livia (domest.)]
027 - 10 Mar - Gråsiska [Carduelis flammea]
026 - 10 Feb - Mindre korsnäbb [Loxia curvirostra]
025 -   9 Mar - Nötkråka [Nucifraga caryocatactes]
024 -   9 Mar - Spillkråka [Dryocopus martius]
023 -   7 Mar - Sparvhök [Accipiter nisus]
022 - 26 Feb - Tretåig hackspett [Picoides tridactylus]
021 - 17 Feb - Gråsparv [Passer domesticus]
020 - 16 Feb - Lappuggla [Strix nebulosa]
019 -   9 Feb - Orre [Tetrao tetrix]
018 - 31 Jan - Gulsparv [Emberiza citrinella]
017 - 28 Jan - Varfågel [Lanius excubitor]
016 - 24 Jan - [Fasan] [Phasianus colchicus]
015 - 23 Jan - Strömstare [Cinclus cinclus]
014 - 23 Jan - Korp [Corvus corax]
013 - 10 Jan - Nötskrika [Garullus glandarius]
012 -   3 Jan - Grönfink [Carduelis chloris]
011 -   3 Jan - Talgoxe [Parus major]
010 -   3 Jan - Pilfink [Passer montanus]
009 -   1 Jan - KUNGSÖRN [Aquila heliaca]
008 -   1 Jan - Gråspett [Picus canus]
007 -   1 Jan - Svartmes [Parus ater]
006 -   1 Jan - Skata [Pica pica]
005 -   1 Jan - Domherre [Pyrhylla pyrhylla]
004 -   1 Jan - Talltita [Parus montanus]
003 -   1 Jan - Större Hackspett [Dendrocopos major]
002 -   1 Jan - Blåmes [Parus caeruleus]
001 -   1 Jan - Kråka [Corvus corone cornix]

| Tillbaka till Fågelsidan |
© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2009-2010 [enpewe@telia.com]