Observera!!
Denna sida är bara en "kryssida" där fågelarten som sådan är det intressanta, inte kvalitén på bilderna.
Klicka på de fågelnamn som är svarta för att se bilder på arten. Datum och lokal kan vara felaktiga.

Öl-x | Års-x        Dat.  - Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]

112 | ------- -   6 Jun - Fasan [Phasianus colchicus]
111 | ------- -   6 Jun - Lundsångare [Phylloscopus trochiloides]
110 | ------- -   6 Jun - Rödvingetrast [Turdus iliacus]
109 | ------- -   6 Jun - Pilfink [Passer montanus]
108 | ------- -   6 Jun - Sävsparv [Emberiza schoeniclus]
107 | ------- -   6 Jun - Blåmes [Parus caeruleus]
106 | ------- -   6 Jun - Svartvit flugsnappare [Ficedula hypoleuca]
105 |  178 -   6 Jun - Entita [Parus palustris]
104 |  177 -   6 Jun - Smalnäbbad simsnäppa [Phalaropus lobatus]
103 |  176 -   6 Jun - Svarthätta [Sylvia atricapilla]
102 | ------- -   6 Jun - Sädesärla [Motacilla alba]
101 |  175 -   6 Jun - Steglits [Carduelis carduelis]
100 |  174 -   6 Jun - Gök [Cuculus canorus]

099 |  173 -   5 Jun - KORNSPARV [Locustella fluviatilis]
098 |  172 -   5 Jun - FLODSÅNGARE [Locustella fluviatilis]
097 |  171 -   5 Jun - Halsbandsflugsnappare [Ficedula albicollis]
096 | ------- -   5 Jun - Björktrast [Turdus pilaris]
095 | ------- -   5 Jun - Grönsångare [Phylloscopus sibilatrix]
094 |  170 -   5 Jun - Rapphöna [Perdix perdix]
093 |  169 -   5 Jun - Härmsångare [Hippolais icterina]
092 | ------- -   5 Jun - Talgoxe [Parus major]

091 | ------- -   4 Jun - Bläsand [Philomachus pugnax]
090 | ------- -   4 Jun - Vit stork [Ciconia ciconia]
089 | ------- -   4 Jun - Årta [Anas querquedula]
088 | ------- -   4 Jun - Svartsnäppa [Tringa erythropus]
087 | ------- -   4 Jun - Jorduggla [Asio flammeus]
086 |  168 -   4 Jun - Svarttärna [Chlidonias niger]
085 | ------- -   4 Jun - Lövsångare [Phylloscopus trochilus]
084 |  167 -   4 Jun - Trädgårdssångare [Sylvia borin]
083 |  166 -   4 Jun - Kärrsångare [Acrocephalus palustris]
082 |  165 -   4 Jun - Nötväcka [Sitta europaea]
081 | ------- -   4 Jun - Gransångare [Phylloscopus collybita]
080 | ------- -   4 Jun - Sävsångare [Acrocephalus schoenobaenus]
079 | ------- -   4 Jun - Stjärtand [Anas acuta]
078 |  164 -   4 Jun - Småtärna [Sterna albifrons]
077 | ------- -   4 Jun - Rödstjärt [Phoenicurus phoenicurus]
076 |  163 -   4 Jun - SVART RÖDSTJÄRT [Phoenicurus ochruros]

075 |  162 -   3 Jun - CITRONÄRLA [Motacilla citreola]
074 | ------- -   3 Jun - Fiskmås [Larus canus]
073 | ------- -   3 Jun - Gråtrut [Larus argentatus]
072 | ------- -   3 Jun - Vigg [Aythya fuligula]
071 |  161 -   3 Jun - Gråhakedopping [Podiceps grisegena]
070 | ------- -   3 Jun - Havsörn [Haliaeetus albicilla]
069 |  160 -   3 Jun - Rosenfink [Carpodacus erythrinus]
068 |  159 -   3 Jun - Ärtsångare [Sylvia curruca]
067 |  158 -   3 Jun - Törnskata [Lanius collurio]
066 | ------- -   3 Jun - Trädpiplärka [Anthus privialus]
065 |  157 -   3 Jun - Gråhäger [Ardea cinera]
064 |  156 -   3 Jun - Hämpling [Carduelis cannabina]
063 | ------- -   3 Jun - Backsvala [Riparia riparia]
062 |  155 -   3 Jun - Vitkindad gås [Branta leucopsis]

061 | ------- -   2 Jun - Fisktärna [Sterna hirundo]
060 |  154 -   2 Jun - Gärdsmyg [Troglodytes troglodytes]
059 |  153 -   2 Jun - Prutgås [Branta leucopsis]
058 | ------- -   2 Jun - Ängspiplärka [Anthus paratensis]
057 |  152 -   2 Jun - Snatterand [Anas strepera]
056 | ------- -   2 Jun - Stenskvätta [Oenanthe oenanthe]
055 | ------- -   2 Jun - Ringduva [Columba palumbus]
054 | ------- -   2 Jun - Grå flugsnappare [Muscicapa striata]
053 |  151 -   2 Jun - Höksångare [Sylvia nisoria]
052 | ------- -   2 Jun - Gulsparv [Emberiza citrinella]
051 |  150 -   2 Jun - Ängshök [Circus pygargus]
050 | ------- -   2 Jun - Gulärla [Motacilla flava]
049 |  149 -   2 Jun - Kärrsnäppa [Calidris alpina]
048 | ------- -   2 Jun - Skedand [Anas clypeata]
047 | ------- -   2 Jun - Koltrast [Turdus merula]
046 |  148 -   2 Jun - Rörsångare [Acrocephalus scirpaceus]
045 | ------- -   2 Jun - Skrattmås [Larus ridibundus]
044 | ------- -   2 Jun - Större strandpipare [Charadrius hiaticula]
043 | ------- -   2 Jun - Fiskgjuse [Pandium haliaetus]
042 | ------- -   2 Jun - Rödbena [Tringa totanus]
041 |  147 -   2 Jun - Skärfläcka [Recurvirostra avosetta]
040 | ------- -   2 Jun - Grågås [Anser anser]

039 | ------- -   1 Jun - Trana [Grus grus]
038 | ------- -   1 Jun - Silvertärna [Sterna paradisaea]
037 |  146 -   1 Jun - Ejder [Somateria mollissima]
036 | ------- -   1 Jun - Stare [Sturnus vulgaris]
035 | ------- -   1 Jun - Bofink [Frigila coelebs]
034 | ------- -   1 Jun - Kråka [Corvus corone]
033 |  145 -   1 Jun - Rödspov [Limosa limosa]
032 | ------- -   1 Jun - Ormvråk [Buteo buteo]
031 |  144 -   1 Jun - Storskarv [Phalacrocorax carbo]
030 | ------- -   1 Jun - Kaja [Corvus monedula]
029 | ------- -   1 Jun - Törnsångare [Sylvia communis]
028 |  143 -   1 Jun - Lärkfalk [Falco subbuteo]
027 | ------- -   1 Jun - Enkelbeckasin [Gallinago gallinago]
026 | ------- -   1 Jun - Större hackspett [Dendrocopos major]
025 | ------- -   1 Jun - Trädkrypare [Certhia familiaris]
024 | ------- -   1 Jun - Grönfink [Carduelis chloris]
023 | ------- -   1 Jun - Kanadagås [Branta canadensis]
022 | ------- -   1 Jun - Sånglärka [Alauda arvensis]
021 | ------- -   1 Jun - Smådopping [Tachybaptus ruficollis]
020 | ------- -   1 Jun - Sommargylling [Oriolus oriolus]
019 | ------- -   1 Jun - Ladusvala [Hirundo rustica]
018 | ------- -   1 Jun - Hussvala [Delichon urbica]
017 |  142 -   1 Jun - Knölsvan [Cygnus olor]
016 | ------- -   1 Jun - Sothöna [Fulicia atra]
015 | ------- -   1 Jun - Tofsvipa [Vanellus venellus]
014 | ------- -   1 Jun - Småspov [Numenius phaeopus]
013 | ------- -   1 Jun - Silltrut [Larus fuscus]
012 | ------- -   1 Jun - Havstrut [Larus marinus]
011 | ------- -   1 Jun - Näktergal [Luscinia luscinia]
010 | ------- -   1 Jun - Korp [Corvus corax]
009 | ------- -   1 Jun - Gräsand [Anas platyrhynchos]
008 | ------- -   1 Jun - Strandskata [Haematopus ostralegus]
007 |  141 -   1 Jun - Gravand [Tadorna tadorna]
006 | ------- -   1 Jun - Brun kärrhök [Circus aeruginosus]

005 | ------- - 31 Maj - Storspov [Numenius arquata]
004 | ------- - 31 Maj - Tornfalk [Falco tinnunculus]
003 | ------- - 31 Maj - Gråsparv [Passer domesticus]
002 | ------- - 31 Maj - Skata [Pica pica]
001 |  140 - 31 Maj - Tornseglare [Apus apus]

| Tillbaka till Fågelsidan |
© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2009 [enpewe@telia.com]