GRAVAND [Tadorna tadorna] [Ölandsbilder - 2009]   [Årskryssbilder - 2009]

090601


090602


090602


090602


© Peter Wikström Kalix 2009