- Min fotoårslista 2009 -

Observera!! Denna sida är en "fotokryssida" där fågelarten som sådan är det intressanta, inte kvalitén på bilden. Övriga intressanta fågelbilder som kommit till under året kan ses. HÄR >>>
- Klicka på fågelnamnen för att se bilderna -

Alla mina inrapporterade arter från Norrbotten 2009 >>>
Alla mina inrapporterade arter i hela Sverige 2009 >>>

Års nr: - Dat.  - Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]
191 -   9 Nov - MONGOLPIPLÄRKA [Anthus godlewskii]
190 - 13 Okt - Sjöorre [Mellanitta nigra]
189 -26 Sep - Nötväcka [Sitta europaea]
188 -  7 Sep - HÄRFÅGEL [Upupa epops]
187 -25 Aug - Bergand [Aythya marila]
186 - 23 Juli - Bivråk [Pernis apivarus]
185 - 13 Jun - Morkulla [Scolopax rusticola]
184 - 13 Jun - Grönsångare [Phylloscopus sibilatrix]
183 -   9 Jun - Dvärgsparv [Emberiza pallasi]
182 -   9 Jun - Lappmes [Parus cinctus]
181 -   9 Jun - Videsparv [Emberiza rustica]
180 -   8 Jun - Sävsångare [Acrocephalus schoenobaenus]
179 -   7 Jun - AMERIKANSK BLÄSAND [Anas americana]

178 -   6 Jun - Entita [Parus palustris] [Öland]
177 -   6 Jun - Smalnäbbad simsnäppa [Phalaropus lobatus] [Öland]
176 -   6 Jun - Svarthätta [Sylvia atricapilla] [Öland]
175 -   6 Jun - Steglits [Carduelis carduelis] [Öland]
174 -   6 Jun - Gök [Cuculus canorus] [Öland]
173 -   5 Jun - KORNSPARV [Locustella fluviatilis] [Öland]
172 -   5 Jun - FLODSÅNGARE [Locustella fluviatilis] [Öland]
171 -   5 Jun - Halsbandsflugsnappare [Ficedula albicollis] [Öland]
170 -   5 Jun - Rapphöna [Perdix perdix] [Öland]
169 -   5 Jun - Härmsångare [Hippolais icterina] [Öland]
168 -   4 Jun - Svarttärna [Chlidonias niger] [Öland]
167 -   4 Jun - Trädgårdssångare [Sylvia borin] [Öland]
166 -   4 Jun - Kärrsångare [Acrocephalus palustris] [Öland]
165 -   4 Jun - Nötväcka [Sitta europaea] [Öland]
164 -   4 Jun - Småtärna [Sterna albifrons] [Öland]
163 -   4 Jun - Svart rödstjärt [Phoenicurus ochruros] [Öland]
162 -   3 Jun - CITRONÄRLA [Motacilla citreola] [Öland]
161 -   3 Jun - Gråhakedopping [Podiceps grisegena] [Öland]
160 -   3 Jun - Rosenfink [Carpodacus erythrinus] [Öland]
159 -   3 Jun - Ärtsångare [Sylvia curruca] [Öland]
158 -   3 Jun - Törnskata [Lanius collurio] [Öland]
157 -   3 Jun - Gråhäger [Ardea cinera] [Öland]
156 -   3 Jun - Hämpling [Carduelis cannabina] [Öland]
155 -   3 Jun - Vitkindad gås [Branta leucopsis] [Öland]
154 -   2 Jun - Gärdsmyg [Troglodytes troglodytes] [Öland]
153 -   2 Jun - Prutgås [Branta leucopsis] [Öland]
152 -   2 Jun - Snatterand [Anas strepera] [Öland]
151 -   2 Jun - Höksångare [Sylvia nisoria] [Öland]
150 -   2 Jun - Ängshök [Circus pygargus] [Öland]
149 -   2 Jun - Kärrsnäppa [Calidris alpina] [Öland]
148 -   2 Jun - Rörsångare [Acrocephalus scirpaceus] [Öland]
147 -   2 Jun - Skärfläcka [Recurvirostra avosetta] [Öland]
146 -   1 Jun - Ejder [Somateria mollissima] [Öland]
145 -   1 Jun - Rödspov [Limosa limosa] [Öland]
144 -   1 Jun - Storskarv [Phalacrocorax carbo] [Öland]
143 -   1 Jun - Lärkfalk [Falco subbuteo] [Öland]
142 -   1 Jun - Knölsvan [Cygnus olor] [Öland]
141 -   1 Jun - Gravand [Tadorna tadorna] [Öland]
140 - 31 Maj - Tornseglare [Apus apus] [Öland]

139 - 26 Maj - Årta [Anas querquedula]
138 - 26 Maj - Törnsångare [Sylvia communis]
137 - 26 Maj - Skräntärna [Sterna caspia]
136 - 24 Maj - DAMMSNÄPPA [Tringa stagnatilis] [Uppdaterad 26/5]
135 - 23 Maj - Mosnäppa [Calidris temminckii]
134 - 22 Maj - Grå flugsnappare [Muscicapa striata]
133 - 21 Maj - Backsvala [Riparia riparia]
132 - 20 Maj - Göktyta [Jynx torquilla]
131 - 19 Maj - Svärta [Melanitta fusca]
130 - 18 Maj - Kustlabb [Sterocorarius parasiticus]
129 - 18 Maj - Dalripa [Lagopus lagopus]
128 - 18 Maj - Silvertärna [Sterna paradisaea]
127 - 17 maj - Blåhake [Luscinia svecia]
126 - 17 Maj - Jorduggla [Asio flammeus]
125 - 17 Maj - Hussvala [Delichon urbica]
124 - 14 Maj - Svarthakedopping [Podiceps auritus]
123 - 11 Maj - Drillsnäppa [Actitis hypoleuca]
122 - 11 Maj - Gulärla [Motacilla flava]
121 - 10 Maj - Svartsnäppa [Tringa erythropus]
120 - 10 Maj - Svartvit flugsnappare [Ficedula hypoleuca]
119 - 10 Maj - Större strandpipare [Charadrius hiaticula]
118 -   9 Maj - Storlom [Gavia arctica]
117 -   9 Maj - Gransångare [Phylloscopus collybita]
116 -   9 Maj - Småskrake [Margus serrator]
115 -   9 Maj - Småspov [Numenius phaeopus]
114 -   9 Maj - Lövsångare [Phylloscopus trochilus]
113 -   9 Maj - Smålom [Gavia stellata]
112 -   8 Maj - Skäggdopping [Podiceps crisatus]
111 -   7 Maj - [Fasan] [Phasianus colchicus]
110 -   7 Maj - Myrspov [Limosa lapponica]
109 -   7 Maj - Dvärgmås [Larus minutus]
108 -   7 Maj - Skedand [Anas clypeata]
107 -   6 Maj - Fisktärna [Sterna hirundo]
106 -   5 Maj - Grönbena [Tringa glareola]
105 -   5 Maj - Silltrut [Larus fuscus]
104 -   3 Maj - Mindre strandpipare [Charadrius dubius]
103 -   3 Maj - Stjärtand [Anas acuta]
102 -   3 Maj - Brushane [Philomachus pugnax]
101 -   3 Maj - Trädpiplärka [Anthus trivialis]
100 -   3 Maj - Salskrake [Mergellus albellus]
099 -   3 Maj - Bläsand [Anas penelope]
098 -   3 Maj - Rödbena [Tringa totanus]
097 -   3 Maj - Sothöna [Fulicia atra]
096 -   3 Maj - Gluttsnäppa [Tringa nebularia]
095 -   2 Maj - Taltrast [Turdus philomelos]
094 -   2 Maj - Vigg [Aythya fuligula]
093 -   2 Maj - Rödstjärt [Phoenicurus phoenicurus]
092 -   2 Maj - Busksvätta [Saxicola rubetra]
091 -   1 Maj - Fjällvråk [Buteo lagopus]
090 - 30 Apr - Sävsparv [Emberiza schoeniclus]
089 - 29 Apr - Trädlärka [Lullula arborea]
088 - 28 Apr - Stenfalk [Falco columbarius]
087 - 28 Apr - Brun Kärrhök [Circus aeruginosus]
086 - 28 Apr - Tjäder [Tetrao urogallus]
085 - 27 Apr - Strandskata [Haematopus ostralegus]
084 - 27 Apr - Fiskgjuse [Pandium haliaetus]
083 - 27 Apr - Fiskmås [Larus canus]
082 - 26 Apr - Ormvråk [Buteo buteo]
081 - 26 Apr - Kricka [Anas crecca]
080 - 25 Apr - Enkelbeckasin [Gallinago gallinago]
079 - 24 Apr - Blå Kärrhök [Circus cyaneus]
078 - 24 Apr - Skogssnäppa [Tringa ochropus]
077 - 24 Apr - Tornfalk [Falco tinnunculus]
076 - 24 Apr - Stenskvätta [Oenanthe oenanthe]
075 - 23 Apr - Gräsand [Anas platyrhynchos]
074 - 23 Apr - Järnsparv [Prunella modularis]
073 - 22 Apr - Storspov [Numenius arquata]
072 - 22 Apr - Storskrake [Margus merganser]
071 - 21 Apr - Lappsparv [Calcarius lapponicus]
070 - 21 Apr - Stäppvråk [ras av: Ormvråk] [Buteo buteo vulpinus]
069 - 21 Apr - Sånglärka [Alauda arvensis]
068 - 21 Apr - Trana [Grus grus]
067 - 20 Apr - Kanadagås [Branta canadensis]
066 - 20 Apr - Sädgås [Anas fabalis]
065 - 15 Apr - Mindre Hackspett [Dendrocopos minor]
064 - 15 Apr - Knipa [Bucephala clangula]
063 - 13 Apr - Ängspiplärka [Anthus pratensis]
062 - 13 Apr - Dubbeltrast [Turdus viscivorus]
061 - 12 Apr - Björktrast [Turdus pilaris]
060 - 12 Apr - Rödvingetrast [Turdus iliacus]
059 - 12 Apr - Bergfink [Fringilla montifringilla]
058 - 12 Apr - Sädesärla [Motacilla alba]
057 - 12 Apr - Grågås [Anser anser]
056 - 12 Apr - Skrattmås [Larus ridibundus]
055 - 11 Apr - Rödhake [Erithacus rubecula]
054 -   9 Apr - Koltrast [Turdus merula]
053 -   8 Apr - Tofsvipa [Vanellus vanellus]
052 -   8 Apr - Bofink [Fringilla coelebs]
051 -   6 Apr - Skogsduva [Columba oenas]
050 -   6 Apr - Snösparv [Plectrophenax nivalis]
049 -   6 Apr - Sångsvan [Cyganus cyganus]
048 -   4 Apr - Ringduva [Columba palumbus]
047 -   2 Apr - Grönsiska [Carduelis spinus]
046 - 23 mar - Havsörn [Haliaeetus albicilla]
045 - 23 Mar - Råka [Corvus frugilegus]
044 - 23 Mar - Gråtrut [Larus argentatus]
043 - 23 Mar - Havstrut [Larus marinus]
042 - 22 Mar - Kaja [Corvus monedula]
041 - 13 Mar - Större korsnäbb [Loxia pytyopsittacus]
040 - 11 Mar - Tallbit [Pinicola enucleator]
039 -   4 Mar - Spillkråka [Dryocopus martius]
038 -   4 Mar - Varfågel [Lanius excubitor]
037 -   1 Mar - Sparvhök [Accipiter nisus]
036 - 28 Feb - Turkduva [Streptopelia decaocto]
035 - 28 Feb - Stenknäck [Coccothraustes coccothraustes]
034 - 28 Feb - Tamduva [Fr. Klippduva] [Columba livia (domest.)]
033 - 24 Feb - Tofsmes [Parus cristatus]
032 - 19 Feb - Strömstare [Cinclus cinclus]
031 - 14 Feb - Nötkråka [Nucifraga caryocatactes]
030 - 14 Feb - Stare [Sturnus vulgaris]
029 -   3 Feb - Kungsfågel [Regulus regulus]
028 -   3 Feb - Mindre korsnäbb [Loxia curvirostra]
027 - 27 Jan - VITRYGGIG HACKSPETT [Dendrocopos leucotos]
026 - 27 Jan - Grönfink [Carduelis chloris]
025 - 17 Jan - Brunsiska [ras av: Gråsiska] [Carduelis flammea cabaret]
024 - 14 Jan - Sidensvans [Bombycilla garrulus]
023 - 13 Jan - Lappuggla [Strix nebulosa]
022 -   9 Jan - SVARTHALSAD TAIGATRAST [Turdus ruficollis]
021 -   9 Jan - Duvhök [Accipiter gentilis]
020 -   8 Jan - Gråspett [Picus canus]
019 -   8 Jan - Lavskrika [Perisoreus infaustus]
018 -   8 Jan - Snösiska [Carduelis hornemanni]
017 -   8 Jan - Skata [Pica pica]
016 -   4 Jan - Järpe [Bonasa bonasia]
015 -   4 Jan - Trädkrypare [Certhia familiaris]
014 -   4 Jan - Gråsparv [Passer domesticus]
013 -   4 Jan - Pilfink [Passer montanus]
012 -   3 Jan - Svartmes [Parus ater]
011 -   3 Jan - Domherre [Pyrhylla pyrhylla]
010 -   2 Jan - Orre [Tetrao tetrix]
009 -   2 Jan - Talltita [Parus montanus]
008 -   2 Jan - Större Hackspett [Dendrocopos major]
007 -   2 Jan - Blåmes [Parus caeruleus]
006 -   1 Jan - Nötskrika [Garullus glandarius]
005 -   1 Jan - Gråsiska [Carduelis flammea]
004 -   1 Jan - Talgoxe [Parus major]
003 -   1 Jan - Gulsparv [Emberiza citrinella]
002 -   1 Jan - Kråka [Corvus corone cornix]
001 -   1 Jan - Korp [Corvus corax]

| Tillbaka till Fågelsidan |
© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2009 [enpewe@telia.com]