Skärfläcka [Recurvirostra avosetta] [Ölandsbilder - 2008] - [Årskryssbilder 2008]

080601 - Västerstadsviken, Smedby


080601 - Västerstadsviken, Smedby


080601 - Västerstadsviken, Smedby


080601 - Västerstadsviken, Smedby


© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2008 [enpewe@telia.com]