Sånglärka [Alauda arvensis] [Ölandsbilder - 2008]

080601 - Smedby Kyrka


080604 - Fyrvägen, Ottenby


080604 - Fyrvägen, Ottenby


© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2008 [enpewe@telia.com]