- Min artlista ÖLAND 2008 -

Observera!!
Denna sida är bara en "kryssida" där fågelarten som sådan är det intressanta, inte kvalitén på bilderna.
Klicka på de fågelnamn som är svarta för att se bilder på arten.
Datum och lokalangivelser kan vara felaktiga.

Öl-x | Års-x        Dat.  - Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]

104 | ------- -   6 Jun - Fasan [Phasianus colchicus]
103 |  164 -   6 Jun - Rörhöna [Gallinula chloropus]
102 |  163 -   6 Jun - Småtärna [Sterna albifrons]
101 | ------- -   6 Jun - Stare [Sturnus vulgaris]
100 | ------- -   6 Jun - Gråtrut [Larus argentatus]
099 | ------- -   6 Jun - Kricka [Anas crecca]
098 | ------- -   6 Jun - Havstrut [Larus marinus]
097 | ------- -   6 Jun - Näktergal [Luscinia luscinia]
096 | ------- -   6 Jun - Hussvala [Delichon urbica]
095 | ------- -   6 Jun - Korp [Corvus corax]
094 | ------- -   6 Jun - Koltrast [Turdus merula]
093 | ------- -   6 Jun - Grönfink [Carduelis chloris]
092 |  162 -   6 Jun - Stenknäck [Coccothraustes coccothraustes]
091 | ------- -   6 Jun - Större strandpipare [Charadrius hiaticula]

090 | ------- -   5 Jun - Flodsångare [Locustella fluviatilis]
089 | ------- -   5 Jun - Buskskvätta [Saxicola rubetra]
088 | ------- -   5 Jun - Grå flugsnappare [Muscicapa striata]
087 | ------- -   5 Jun - Ejder [Somateria mollissima]
086 | ------- -   5 Jun - Storspov [Numenius arquata]
085 | ------- -   5 Jun - Björktrast [Turdus pilaris]
084 | ------- -   5 Jun - Tornfalk [Falco tinnunculus]
083 | ------- -   5 Jun - Jorduggla [Asio flammeus]
082 |  161 -   5 Jun - Rödspov [Limosa limosa]
081 | ------- -   5 Jun - Fisktärna [Sterna hirundo]
080 | ------- -   5 Jun - Småspov [Numenius phaeopus]

079 | ------- -   4 Jun - Rörsångare [Acrocephalus scirpaceus]
078 | ------- -   4 Jun - Rödstjärt [Phoenicurus phoenicurus]
077 | ------- -   4 Jun - Myrspov [Limosa lapponica]
076 |  160 -   4 Jun - Smådopping [Tachybaptus ruficollis]
075 | ------- -   4 Jun - Vigg [Aythya fuligula]
074 | ------- -   4 Jun - Ringduva [Columba palumbus]
073 | ------- -   4 Jun - Gräsand [Anas platyrhynchos]
072 | ------- -   4 Jun - Sothöna [Fulicia atra]
071 |  159 -   4 Jun - Törnskata [Lanius collurio]
070 | ------- -   4 Jun - Tamduva [Columba livia (domest.)]
069 | ------- -   4 Jun - Blåmes [Parus caeruleus]
068 |  158 -   4 Jun - Svarthätta [Sylvia atricapilla]
067 |  157 -   4 Jun - Mindre flugsnappare [Ficedula parva]
066 | ------- -   4 Jun - Sädesärla [Motacilla alba]
065 | ------- -   4 Jun - Trädpiplärka [Anthus privialus]]
064 | ------- -   4 Jun - Nötskrika [Garullus glandarius]
063 | ------- -   4 Jun - Nötväcka [Sitta europaea]

062 | ------- -   3 Jun - Havsörn [Haliaeetus albicilla]
061 | ------- -   3 Jun - Svarttärna [Chlidonias niger]
060 | ------- -   3 Jun - Pilfink [Passer montanus]
059 |  156 -   3 Jun - Lundsångare [Phylloscopus trochiloides]
058 | ------- -   3 Jun - Fiskmås [Larus canus]
057 |  155 -   3 Jun - Brunand [Aythya ferina]
056 |  154 -   3 Jun - Ängshök [Circus pygargus]
055 | ------- -   3 Jun - Silvertärna [Sterna paradisaea]
054 |  153 -   3 Jun - Gråhäger [Ardea cinera]
053 | ------- -   3 Jun - Sävsångare [Acrocephalus schoenobaenus]
052 |  152 -   3 Jun - Kärrsångare [Acrocephalus palustris]
051 |  151 -   3 Jun - Turkduva [Streptopelia decaocto]
050 | ------- -   3 Jun - Enkelbeckasin [Gallinago gallinago]

049 |  150 -   2 Jun - Brunglada [Milvus migrans]
048 | ------- -   2 Jun - Kråka [Corvus corone]
047 |  149 -   2 Jun - Gärdsmyg [Troglodytes troglodytes]
046 | ------- -   2 Jun - Lövsångare [Phylloscopus trochilus]
045 | ------- -   2 Jun - Gransångare [Phylloscopus collybita]
044 | ------- -   2 Jun - Trädgårdssångare [Sylvia borin]
043 |  148 -   2 Jun - Rosenfink [Carpodacus erythrinus]
042 | ------- -   2 Jun - Rödbena [Tringa totanus]
041 | ------- -   2 Jun - Stenskvätta [Oenanthe oenanthe]
040 |  147 -   2 Jun - Hämpling [Carduelis cannabina]
039 |  146 -   2 Jun - Törnsångare [Sylvia communis]
038 | ------- -   2 Jun - Gulärla [Motacilla flava]
037 | ------- -   2 Jun - Ormvråk [Buteo buteo]
036 | ------- -   2 Jun - Skata [Pica pica]
035 |  145 -   2 Jun - Vitkindad gås [Branta leucopsis]
034 | ------- -   2 Jun - Kanadagås [Branta canadensis]
033 | ------- -   2 Jun - Större hackspett [Dendrocopos major]
032 |  144 -   2 Jun - Grönsångare [Phylloscopus sibilatrix]
031 | ------- -   2 Jun - Rödhake [Erithacus rubecula]
030 | ------- -   2 Jun - Trädkrypare [Certhia familiaris]
029 |  143 -   2 Jun - Halsbandsflugsnappare [Ficedula albicollis]
028 | ------- -   2 Jun - Bofink [Frigila coelebs]
027 | ------- -   2 Jun - Knipa [Bucephala clangula]
026 | ------- -   2 Jun - Ärtsångare [Sylvia curruca]

025 | ------- -   1 Jun - Sävsparv [Emberiza schoeniclus]
024 | ------- -   1 Jun - Brun kärrhök [Circus aeruginosus]
023 | ------- -   1 Jun - Tornseglare [Apus apus]
022 | ------- -   1 Jun - Sånglärka [Alauda arvensis]
021 |  142 -   1 Jun - Rapphöna [Perdix perdix]
020 |  141 -   1 Jun - Härmsångare [Hippolais icterina]
019 | ------- -   1 Jun - Trana [Grus grus]
018 | ------- -   1 Jun - Gulsparv [Emberiza citrinella]
017 |  140 -   1 Jun - Gök [Cuculus canorus]
016 | ------- -   1 Jun - Ladusvala [Hirundo rustica]
015 |  139 -   1 Jun - Knölsvan [Cygnus olor]
014 |  138 -   1 Jun - Skärfläcka [Recurvirostra avosetta]
013 | ------- -   1 Jun - Gravand [Tadorna tadorna]
012 | ------- -   1 Jun - Kaja [Corvus monedula]
011 | ------- -   1 Jun - Storskarv [Phalacrocorax carbo]
010 | ------- -   1 Jun - Tofsvipa [Vanellus venellus]
009 | ------- -   1 Jun - Grågås [Anser anser]
008 | ------- -   1 Jun - Strandskata [Haematopus ostralegus]
007 | ------- -   1 Jun - Skrattmås [Larus ridibundus]
006 | ------- -   1 Jun - Silltrut [Larus fuscus]
005 | ------- -   1 Jun - Roskarl [Arenaria interpres]

004 | ------- - 31 Maj - Småskrake [Margus merganser]
003 | ------- - 31 Maj - Gråsparv [Passer domesticus]
002 | ------- - 31 Maj - Storskrake [Margus serrator]
001 | ------- - 31 Maj - Talgoxe [Parus major]

| Tillbaka till Fågelsidan |
© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2008 [enpewe@telia.com]