- Min fotomånadslista NOVEMBER 2008 -

Observera!! Denna sida är bara en "kryssida" där fågelarten som sådan är det intressanta, inte kvalitén på bilden.
- Klicka på fågelnamnen för att se bilderna -

FOTOLISTOR / MÅNADER

|ÅRSLISTAN |   |Jan|   |Feb|   |Mar|   |Apr|   |Maj|   |Juni|   |Juli|   |Aug|   |Sep|   |Okt|   |Nov|   |Dec|


Mån | Års - Dat.  - Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]
025 | ------- - 29 Nov - Orre [Tetrao tetrix]
024 | ------- - 29 Nov - Gråsiska [Carduelis flammea]
023 | ------- - 22 Nov - Svarthätta [Sylvia atricapilla]
022 | ------- -22 Nov - Domherre [Pyrhylla pyrhylla]
021 | 179 - 21 Nov - Större korsnäbb [Loxia pytyopsittacus]
020 | ------- -  7 Nov - Strömstare [Cinclus cinclus]
019 | ------- -  7 Nov - Gulsparv [Emberiza citrinella]
018 | ------- -  6 Nov - Trädkrypare [Certhia familiaris]
017 | ------- -  6 Nov - Kungsfågel [Regulus regulus]
016 | ------- -  6 Nov - Pilfink [Passer montanus]
015 | 178  -  5 Nov - Mindre korsnäbb [Loxia curvirostra]
014 | ------- -  5 Nov - Talltita [Parus montanus]
013 | ------- -  5 Nov - Korp [Corvus corax]
012 | ------- -  4 Nov - Sparvhök [Accipiter nisus]
011 | ------- -  4 Nov - Havsörn [Haliaeetus albicilla]
010 | ------- -  4 Nov - Gräsand [Anas platyrhynchos]
009 | ------- -  4 Nov - Gråtrut [Larus argentatus]
008 | ------- -  4 Nov - Fiskmås [Larus canus]
007 | ------- -  4 Nov - Havstrut [Larus marinus]
006 | ------- -  3 Nov - Lavskrika [Perisoreus infaustus]
005 | ------- -  3 Nov - Större Hackspett [Dendrocopos major]
004 | ------- -  3 Nov - Svartmes [Parus ater]
003 | ------- -  3 Nov - Blåmes [Parus caeruleus]
002 | ------- -  3 Nov - Talgoxe [Parus major]
001 | ------- -  3 Nov - Nötskrika [Garullus glandarius]

| Tillbaka till årslistan | | Tillbaka till Fågelsidan |
© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2008 [enpewe@telia.com]