- Min fotomånadslista JUNI 2008 -

Observera!! Denna sida är bara en "kryssida" där fågelarten som sådan är det intressanta, inte kvalitén på bilden.
- Klicka på fågelnamnen för att se bilderna -

FOTOLISTOR / MÅNADER

|ÅRSLISTAN |   |Jan|   |Feb|   |Mar|   |Apr|   |Maj|   |Juni|   |Juli|   |Aug|   |Sep|   |Okt|   |Nov|   |Dec|


Mån | Års - Dat.  - Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]
099 | ------- - 28 Jun - Sädesärla [Motacilla alba]
098 | ------- - 28 Jun - Stenfalk [Falco columbarius]
097 | ------- - 25 Jun - Gulärla [Motacilla flava]
096 | ------- - 25 Jun - Grönsiska [Carduelis spinus]
095 |  169 - 20 Jun - Mindre Strandpipare [Charadrius dubius]
094 |  168 - 20 Jun - Skäggdopping [Podiceps crisatus]
093 | ------- - 20 Jun - Ängspiplärka [Anthus pratensis]
092 | ------- - 20 Jun - Skogssnäppa [Tringa ochropus]
091 | ------- - 20 Jun - Kricka [Anas crecca]
090 |  167 - 18 Jun - Busksångare [Acrocephalus dumetorum]
089 | ------- - 18 Jun - Sidensvans [Bombycilla garrulus]
088 | ------- - 18 Jun - Trana [Grus grus]
087 | ------- - 18 Jun - Skrattmås [Larus ridibundus]
086 | ------- - 18 Jun - Gräsand [Anas platyrhynchos]
085 | ------- - 17 Jun - Fiskgjuse [Pandium haliaetus]
084 |  166 - 16 Jun - Pilgrimsfalk ? [Falco peregrinus]
083 | ------- - 16 Jun - Svartvit Flugsnappare [Ficedula hypoleuca]
082 | ------- - 13 Jun - Domherre [Pyrhylla pyrhylla]
081 | ------- - 13 Jun - Sävsångare [Acrocephalus schoenobaenus]
080 |  165 - 12 Jun - Trädgårdssångare [Sylvia borin]
079 | ------- -   6 Jun - Fasan [Phasianus colchicus] [Öland]
078 |  164 -   6 Jun - Rörhöna [Gallinula chloropus] [Öland]
077 |  163 -   6 Jun - Småtärna [Sterna albifrons] [Öland]
076 | ------- -   6 Jun - Havstrut [Larus marinus] [Öland]
075 | ------- -   6 Jun - Koltrast [Turdus merula] [Öland]
074 | ------- -   6 Jun - Grönfink [Carduelis chloris] [Öland]
073 |  162 -   6 Jun - Stenknäck [Coccothraustes coccothraustes] [Öland]
072 | ------- -   6 Jun - Större strandpipare [Charadrius hiaticula] [Öland]
071 | ------- -   5 Jun - Buskskvätta [Saxicola rubetra] [Öland]
070 | ------- -   5 Jun - Grå flugsnappare [Muscicapa striata] [Öland]
069 | ------- -   5 Jun - Ejder [Somateria mollissima] [Öland]
068 | ------- -   5 Jun - Storspov [Numenius arquata] [Öland]
067 | ------- -   5 Jun - Björktrast [Turdus pilaris] [Öland]
066 | ------- -   5 Jun - Jorduggla [Asio flammeus] [Öland]
065 |  161 -   5 Jun - Rödspov [Limosa limosa] [Öland]
064 | ------- -   5 Jun - Fisktärna [Sterna hirundo] [Öland]
063 | ------- -   5 Jun - Småspov [Numenius phaeopus] [Öland]
062 | ------- -   4 Jun - Rödstjärt [Phoenicurus phoenicurus] [Öland]
061 |  160 -   4 Jun - Smådopping [Tachybaptus ruficollis] [Öland]
060 | ------- -   4 Jun - Vigg [Aythya fuligula] [Öland]
059 | ------- -   4 Jun - Ringduva [Columba palumbus] [Öland]
058 | ------- -   4 Jun - Sothöna [Fulicia atra] [Öland]
057 |  159 -   4 Jun - Törnskata [Lanius collurio] [Öland]
056 | ------- -   4 Jun - Tamduva [Columba livia (domest.)] [Öland]
055 | ------- -   4 Jun - Blåmes [Parus caeruleus] [Öland]
054 |  158 -   4 Jun - Svarthätta [Sylvia atricapilla] [Öland]
053 |  157 -   4 Jun - Mindre flugsnappare [Ficedula parva] [Öland]
052 | ------- -   4 Jun - Sädesärla [Motacilla alba] [Öland]
051 | ------- -   4 Jun - Trädpiplärka [Anthus privialus]] [Öland]
050 | ------- -   4 Jun - Nötväcka [Sitta europaea] [Öland]
049 | ------- -   3 Jun - Havsörn [Haliaeetus albicilla] [Öland]
048 | ------- -   3 Jun - Pilfink [Passer montanus] [Öland]
047 |  156 -   3 Jun - Lundsångare [Phylloscopus trochiloides] [Öland]
046 | ------- -   3 Jun - Fiskmås [Larus canus] [Öland]
045 |  155 -   3 Jun - Brunand [Aythya ferina] [Öland]
044 |  154 -   3 Jun - Ängshök [Circus pygargus] [Öland]
043 | ------- -   3 Jun - Silvertärna [Sterna paradisaea] [Öland]
042 |  153 -   3 Jun - Gråhäger [Ardea cinera] [Öland]
041 |  152 -   3 Jun - Kärrsångare [Acrocephalus palustris] [Öland]
040 |  151 -   3 Jun - Turkduva [Streptopelia decaocto] [Öland]
039 | ------- -   3 Jun - Enkelbeckasin [Gallinago gallinago] [Öland]
038 |  150 -   2 Jun - Brunglada [Milvus migrans] [Öland]
037 | ------- -   2 Jun - Kråka [Corvus corone] [Öland]
036 |  149 -   2 Jun - Gärdsmyg [Troglodytes troglodytes] [Öland]
035 | ------- -   2 Jun - Lövsångare [Phylloscopus trochilus] [Öland]
034 |  148 -   2 Jun - Rosenfink [Carpodacus erythrinus] [Öland]
033 | ------- -   2 Jun - Rödbena [Tringa totanus] [Öland]
032 | ------- -   2 Jun - Stenskvätta [Oenanthe oenanthe] [Öland]
031 |  147 -   2 Jun - Hämpling [Carduelis cannabina] [Öland]
030 |  146 -   2 Jun - Törnsångare [Sylvia communis] [Öland]
029 | ------- -   2 Jun - Gulärla [Motacilla flava] [Öland]
028 | ------- -   2 Jun - Ormvråk [Buteo buteo] [Öland]
027 |  145 -   2 Jun - Vitkindad gås [Branta leucopsis] [Öland]
026 | ------- -   2 Jun - Kanadagås [Branta canadensis] [Öland]
025 | ------- -   2 Jun - Större hackspett [Dendrocopos major] [Öland]
024 |  144 -   2 Jun - Grönsångare [Phylloscopus sibilatrix] [Öland]
023 | ------- -   2 Jun - Rödhake [Erithacus rubecula] [Öland]
022 | ------- -   2 Jun - Trädkrypare [Certhia familiaris] [Öland]
021 |  143 -   2 Jun - Halsbandsflugsnappare [Ficedula albicollis] [Öland]
020 | ------- -   2 Jun - Bofink [Frigila coelebs] [Öland]
019 | ------- -   2 Jun - Knipa [Bucephala clangula] [Öland]
018 | ------- -   2 Jun - Ärtsångare [Sylvia curruca] [Öland]
017 | ------- -   1 Jun - Sävsparv [Emberiza schoeniclus] [Öland]
016 | ------- -   1 Jun - Brun kärrhök [Circus aeruginosus] [Öland]
015 | ------- -   1 Jun - Tornseglare [Apus apus] [Öland]
014 | ------- -   1 Jun - Sånglärka [Alauda arvensis] [Öland]
013 |  142 -   1 Jun - Rapphöna [Perdix perdix] [Öland]
012 |  141 -   1 Jun - Härmsångare [Hippolais icterina] [Öland]
011 | ------- -   1 Jun - Gulsparv [Emberiza citrinella] [Öland]
010 |  140 -   1 Jun - Gök [Cuculus canorus] [Öland]
009 | ------- -   1 Jun - Ladusvala [Hirundo rustica] [Öland]
008 |  139 -   1 Jun - Knölsvan [Cygnus olor] [Öland]
007 |  138 -   1 Jun - Skärfläcka [Recurvirostra avosetta] [Öland]
006 | ------- -   1 Jun - Gravand [Tadorna tadorna] [Öland]
005 | ------- -   1 Jun - Kaja [Corvus monedula] [Öland]
004 | ------- -   1 Jun - Storskarv [Phalacrocorax carbo] [Öland]
003 | ------- -   1 Jun - Tofsvipa [Vanellus venellus] [Öland]
002 | ------- -   1 Jun - Grågås [Anser anser] [Öland]
001 | ------- -   1 Jun - Strandskata [Haematopus ostralegus] [Öland]

| Tillbaka till årslistan | | Tillbaka till Fågelsidan |
© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2008 [enpewe@telia.com]