- Min fotoårslista 2008 -

Observera!! Denna sida är en "kryssida" där fågelarten som sådan är det intressanta, inte kvalitén på bilden.
Nytt för i år (2008) är att jag även listar fåglarna måndasvis.
Detta för att sporra mig själv att aktivt leta alla arter under alla årets månader.

- Klicka på fågelnamnen för att se bilderna -

Alla mina inrapporterade arter från Norrbotten 2008 >>>
Alla mina inrapporterade arter i hela Sverige 2008 >>>

FOTOLISTOR / MÅNADER

|Jan|   |Feb|   |Mar|   |Apr|   |Maj|   |Juni|   |Juli|   |Aug|   |Sep|   |Okt|   |Nov|   |Dec|


Års nr: - Dat.  - Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]
181 - 30 Dec - Lappuggla [Strix nebulosa]
180 -   7 Dec - Tofsmes [Parus cristatus]
179 - 21 Nov - Större korsnäbb [Loxia pytyopsittacus]
178 -   5 Nov - Mindre korsnäbb [Loxia curvirostra]
177 - 17 Okt  - Sparvuggla [Glaucidium passerinum]
176 - 24 Sep - Kustpipare [Pluvialis squatarola]
175 -   9 Sep - Videsparv [Embrezia rustica]
174 - 26 Aug - Lärkfalk [Falco subbuteo]
173 - 25 Aug - Bivråk [Pernis apivarus]
172 -   2 Aug - Nötkråka [Nucifraga caryocatactes]
171 -  20 Jul - Tornseglare [Apus apus]
170 -   1 Jul  - Morkulla [Scolopax rusticola]
169 - 20 Jun - Mindre Strandpipare [Charadrius dubius]
168 - 20 Jun - Skäggdopping [Podiceps crisatus]
167 - 18 Jun - Busksångare [Acrocephalus dumetorum]
166 - 16 Jun - Pilgrimsfalk ? [Falco peregrinus]
165 - 12 Jun - Trädgårdssångare [Sylvia borin]
164 -   6 Jun - Rörhöna [Gallinula chloropus] [Öland]
163 -   6 Jun - Småtärna [Sterna albifrons] [Öland]
162 -   6 Jun - Stenknäck [Coccothraustes coccothraustes] [Öland]
161 -   5 Jun - Rödspov [Limosa limosa] [Öland]
160 -   4 Jun - Smådopping [Tachybaptus ruficollis] [Öland]
159 -   4 Jun - Törnskata [Lanius collurio] [Öland]
158 -   4 Jun - Svarthätta [Sylvia atricapilla] [Öland]
157 -   4 Jun - Mindre flugsnappare [Ficedula parva] [Öland]
156 -   3 Jun - Lundsångare [Phylloscopus trochiloides] [Öland]
155 -   3 Jun - Brunand [Aythya ferina] [Öland]
154 -   3 Jun - Ängshök [Circus pygargus] [Öland]
153 -   3 Jun - Gråhäger [Ardea cinera] [Öland]
152 -   3 Jun - Kärrsångare [Acrocephalus palustris] [Öland]
151 -   3 Jun - Turkduva [Streptopelia decaocto] [Öland]
150 -   2 Jun - Brunglada [Milvus migrans] [Öland]
149 -   2 Jun - Gärdsmyg [Troglodytes troglodytes] [Öland]
148 -   2 Jun - Rosenfink [Carpodacus erythrinus] [Öland]
147 -   2 Jun - Hämpling [Carduelis cannabina] [Öland]
146 -   2 Jun - Törnsångare [Sylvia communis] [Öland]
145 -   2 Jun - Vitkindad gås [Branta leucopsis] [Öland]
144 -   2 Jun - Grönsångare [Phylloscopus sibilatrix] [Öland]
143 -   2 Jun - Halsbandsflugsnappare [Ficedula albicollis] [Öland]
142 -   1 Jun - Rapphöna [Perdix perdix] [Öland]
140 -   1 Jun - Gök [Cuculus canorus] [Öland]
139 -   1 Jun - Knölsvan [Cygnus olor] [Öland]
138 -   1 Jun - Skärfläcka [Recurvirostra avosetta] [Öland]
137 - 29 Maj - Sävsångare [Acrocephalus schoenobaenus]
136 - 28 Maj - Ortolansparv [Embrezia hortulana]
135 - 27 Maj - Rödstrupig piplärka [Anthus cervinus]
134 - 27 Maj - Myrsnäppa [Limicola falcinella]
133 - 26 Maj - Storlom [Gavia arctica]
132 - 26 Maj - Grå Flugsnappare [Muscicapa striata]
131 - 23 Maj - Ejder [Somateria mollissima]
130 - 23 Maj - Sjöorre [Mellanitta nigra]
129 - 23 Maj - Göktyta [Jynx torquilla]
128 - 22 Maj - Roskarl [Arenaria interpres]
127 - 22 Maj - Backsvala [Riparia riparia]
126 - 22 Maj - Hussvala [Delichon urbica]
125 - 21 Maj - Svärta [Melanitta fusca]
124 - 21 maj - Blåhake [Luscinia svecia]
123 - 20 Maj - Smålom [Gavia stellata]
122 - 20 Maj - Busksvätta [Saxicola rubetra]
121 - 19 Maj - Ärtsångare [Sylvia curruca]
120 - 19 Maj - Skräntärna [Sterna caspia]
119 - 19 Maj - Storskarv [Phalacrocorax carbo]
118 - 19 Maj - Silvertärna [Sterna paradisaea]
117 - 19 Maj - Gransångare [Phylloscopus collybita]
116 - 13 Maj - Svarthakedopping [Podiceps auritus]
115 - 13 Maj - Svartvit Flugsnappare [Ficedula hypoleuca]
114 - 11 Maj - Myrspov [Limosa lapponica]
113 - 11 Maj - Kärrsnäppa [Calidris alpina]
112 - 11 Maj - Mosnäppa [Calidris temminckii]
111 - 11 Maj - Större Strandpipare [Charadrius hiaticula]
110 - 11 Maj - Brushane [Philomachus pugnax]
109 - 11 Maj - Fisktärna [Sterna hirundo]
108 - 10 Maj - Strandskata [Haematopus ostralegus]
107 - 10 Maj - Ladusvala [Hirundo rustica]
106 - 10 Maj - Drillsnäppa [Actitis hypoleuca]
105 -   9 Maj - Trädlärka [Lullula arborea]
104 -   9 Maj - Gravand [Tadorna tadorna]
103 -   8 Maj - Småskrake [Margus serrator]
102 -   7 Maj - Småspov [Numenius phaeopus]
101 -   7 Maj - Lövsångare [Phylloscopus trochilus]
100 -   7 Maj - Dvärgmås [Larus minutus]
099 -   6 Maj - Svartsnäppa [Tringa erythropus]
098 -   6 Maj - Taltrast [Turdus philomelos]
097 -   5 Maj - Bläsand [Anas penelope]
096 -   5 Maj - Gulärla [Motacilla flava]
095 -   4 Maj - Fiskgjuse [Pandium haliaetus]
094 -   4 Maj - Rödstjärt [Phoenicurus phoenicurus]
093 -   3 Maj - Skedand [Anas clypeata]
092 -   3 Maj - Grönbena [Tringa glareola]
091 -   3 Maj - Rödbena [Tringa totanus]
090 -   3 Maj - Vigg [Aythya fuligula]
089 -   3 Maj - Sothöna [Fulicia atra]
088 -   2 Maj - Ljungpipare [Pluvialis apricaria]
087 -   2 Maj - Gluttsnäppa [Tringa nebularia]
086 -   1 Maj - [Fasan] [Phasianus colchicus]
085 -   1 Maj - Skogssnäppa [Tringa ochropus]
084 -   1 Maj - Trädpiplärka [Anthus trivialis]
083 - 30 Apr - Slaguggla [Strix uralensis]
082 - 30 Apr - Jorduggla [Asio flammeus]
081 - 30 Apr - Brun Kärrhök [Circus aeruginosus]
080 - 29 Apr - Varfågel [Lanius excubitor]
079 - 29 Apr - Enkelbeckasin [Gallinago gallinago]
078 - 29 Apr - Stenskvätta [Oenanthe oenanthe]
077 - 27 Apr - Tornfalk [Falco tinnunculus]
076 - 27 Apr - Stenfalk [Falco columbarius]
075 - 27 Apr - Skrattmås [Larus ridibundus]
074 - 27 Apr - Tjäder [Tetrao urogallus]
073 - 27 Apr - Silltrut [Larus fuscus]
072 - 26 Apr - Lappsparv [Calcarius lapponicus]
071 - 26 Apr - Blå Kärrhök [Circus cyaneus]
070 - 26 Apr - Sävsparv [Emberiza schoeniclus]
069 - 26 Apr - Rödvingetrast [Turdus iliacus]
068 - 25 Apr - Fiskmås [Larus canus]
067 - 25 Apr - Salskrake [Mergellus albellus]
066 - 25 Apr - Stjärtand [Anas acuta]
065 - 25 Apr - Bergfink [Fringilla montifringilla]
064 - 25 Apr - Storspov [Numenius arquata]
063 - 24 Apr - Ängspiplärka [Anthus pratensis]
062 - 23 Apr - Nötväcka [Sitta europaea europaea]
061 - 23 Apr - Stäppvråk [ras av: Ormvråk] [Buteo buteo vulpinus]
060 - 23 Apr - Björktrast [Turdus pilaris]
059 - 20 Apr - Sädgås [Anas fabalis]
058 - 20 Apr - Trana [Grus grus]
057 - 20 Apr - Dubbeltrast [Turdus viscivorus]
056 - 20 Apr - Stare [Sturnus vulgaris]
055 - 20 Apr - Havsörn [Haliaeetus albicilla]
054 - 19 Apr - Kricka [Anas crecca]
053 - 19 Apr - Sånglärka [Alauda arvensis]
052 - 19 Apr - Sädesärla [Motacilla alba]
051 - 18 Apr - Tofsvipa [Vanellus vanellus]
050 - 18 Apr - Sångsvan [Cyganus cyganus]
049 - 17 Apr - Knipa [Bucephala clangula]
048 - 17 Apr - Gräsand [Anas platyrhynchos]
047 - 17 Apr - Storskrake [Margus merganser]
046 - 15 Apr - Grönsiska [Carduelis spinus]
045 - 15 Apr - Järnsparv [Prunella modularis]
044 - 15 Apr - Grågås [Anser anser]
043 - 13 Apr - Ormvråk [Buteo buteo]
042 -   9 Apr - Rödhake [Erithacus rubecula]
041 -   4 Apr - Ringduva [Columba palumbus]
040 -   3 Apr - Brunsiska [ras av: Gråsiska] [Carduelis flammea cabaret]
039 -   2 Apr - Koltrast [Turdus merula]
038 -   2 Apr - Råka [Corvus frugilegus]
037 -   2 Apr - Kanadagås [Branta canadensis]
036 -   2 Apr - Skogsduva [Columba oenas]
035 - 29 Mar - Snösparv [Plectrophenax nivalis]
034 - 29 Mar - Havstrut [Larus marinus]
033 - 29 Mar - Kaja [Corvus monedula]
032 - 21 Mar - Mindre Hackspett [Dendrocopos minor]
031 - 20 Mar - Spillkråka [Dryocopus martius]
030 -   7 Mar - Sparvhök [Accipiter nisus]
029 - 27 Feb - Bofink [Fringilla coelebs]
028 -   7 Feb - Duvhök [Accipiter gentilis]
027 -   2 Feb - Gråspett [Picus canus]
026 - 27 Jan - Tretåig Hackspett [Picoides tridactylus]
025 - 27 Jan - Gråsparv [Passer domesticus]
024 - 26 Jan - Pilfink [Passer montanus]
023 - 23 Jan - Snösiska [Carduelis hornemanni]
022 - 23 Jan - Gråsiska [Carduelis flammea]
021 - 22 Jan - Järpe [Bonasa bonasia]
020 - 21 Jan - Sidensvans [Bombycilla garrulus]
019 - 14 Jan - Orre [Tetrao tetrix]
018 -   6 Jan - Kungsfågel [Regulus regulus]
017 -   6 Jan - Trädkrypare [Certhia familiaris]
016 -   4 Jan - Strömstare [Cinclus cinclus]
015 -   3 Jan - Lavskrika [Perisoreus infaustus]
014 -   3 Jan - Tamduva [Fr. Klippduva] [Columba livia (domest.)]
013 -   2 Jan - Nötskrika [Garullus glandarius]
012 -   1 Jan - Talltita [Parus montanus]
011 -   1 Jan - Större Hackspett [Dendrocopos major]
010 -   1 Jan - Gråtrut [Larus argentatus]
009 -   1 Jan - Blåmes [Parus caeruleus]
008 -   1 Jan - Svartmes [Parus ater]
007 -   1 Jan - Talgoxe [Parus major]
006 -   1 Jan - Gulsparv [Emberiza citrinella]
005 -   1 Jan - Kråka [Corvus corone cornix]
004 -   1 Jan - Korp [Corvus corax]
003 -   1 Jan - Skata [Pica pica]
002 -   1 Jan - Grönfink [Carduelis chloris]
001 -   1 Jan - Domherre [Pyrhylla pyrhylla]

| Tillbaka till Natursidan | | Tillbaka till Fågelsidan |
© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2008 [enpewe@telia.com]