- Ölandslistan -

Mina observerade fågelarter på Öland.
De arter som jag lyckats få fast på bild är skrivna med fet stil. Dessa bilder kan ses om man klickar på artnamnet.
Denna sida är, som de andra listsidorna, helt inriktat på de olika arterna - INTE på bildkvalité!

Obs. - Dat.  -    År   -   Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]  
 
2007
088 -  6 Jun - 2007 - Svart stork [Ciconia nigra]
087 -  6 Jun - 2007 - Vigg [Aythya fuligula]
086 -  6 Jun - 2007 - Korp [Corvus corax]
085 -  6 Jun - 2007 - Ängspiplärka [Anthus paratensis]
084 -  6 Jun - 2007 - Spillkråka [Dryocopus martius]
083 -  6 Jun - 2007 - Ormvråk [Buteo buteo]
082 -  6 Jun - 2007 - Större Hackspett [Dendrocopos major]
081 -  6 Jun - 2007 - Pilfink [Passer montanus]
080 -  6 Jun - 2007 - Mindre flugsnappare [Ficedula parva]
079 -  6 Jun - 2007 - Näktergal [Luscinia luscinia]
078 -  6 Jun - 2007 - Fasan [Phasianus colchicus]
077 -  6 Jun - 2007 - Blåmes [Parus caeruleus]
076 -  6 Jun - 2007 - Grönsångare [Phylloscopus sibilatrix]
075 -  6 Jun - 2007 - Rörsångare [Acrocephalus scirpaceus]
074 -  6 Jun - 2007 - Koltrast [Turdus merula]
073 -  6 Jun - 2007 - Nötväcka [Sitta europaea]
072 -  6 Jun - 2007 - Grönfink [Carduelis chloris]
071 -  6 Jun - 2007 - Gråsparv [Passer domesticus]
070 -  6 Jun - 2007 - Törnsångare [Sylvia communis]
069 -  6 Jun - 2007 - Gråhäger [Ardea cinera]
068 -  6 Jun - 2007 - Ladusvala [Hirundo rustica]
067 -  6 Jun - 2007 - Ringduva [Columba oenas]

066 -  5 Jun - 2007 - Törnskata [Lanius collurio]
065 -  5 Jun - 2007 - Bofink [Frigila coeleb]
064 -  5 Jun - 2007 - Sävsångare [Acrocephalus schoenobaenus]
062 -  5 Jun - 2007 - Ärtsångare [Sylvia curruca]
062 -  5 Jun - 2007 - Halsbandsflugsnappare [Ficedula albicollis]
061 -  5 Jun - 2007 - Svartvit flugsnappare [Ficedula hypoleuca]
060 -  5 Jun - 2007 - Trastsångare [Acrocephalus arundinaceus] [sång]
059 -  5 Jun - 2007 - Fiskmås [Larus canus]
058 -  5 Jun - 2007 - Gräsand [Anas platyrhynchos]
057 -  5 Jun - 2007 - Höksångare [Sylvia nisoria]
056 -  5 Jun - 2007 - Svarttärna [Chlidonias niger]
055 -  5 Jun - 2007 - Skrattmås [Larus ridibundus]
054 -  5 Jun - 2007 - Rödspov [Limosa limosa]
053 -  5 Jun - 2007 - Trädpiplärka [Anthus privialus]
052 -  5 Jun - 2007 - Sparvhök [Accipiter nisus]
051 -  5 Jun - 2007 - Svarthakedopping [Podiceps auritus]
050 -  5 Jun - 2007 - Brun Kärrhök [Circus aeruginosus]
049 -  5 Jun - 2007 - Småspov [Numenius phaeopus]
048 -  5 Jun - 2007 - Stenskvätta [Oenanthe oenanthe]
047 -  5 Jun - 2007 - Lärkfalk [Falco subbuteo]

046 -  4 Jun - 2007 - Sånglärka [Alauda arvensis]
045 -  4 Jun - 2007 - Storskarv [Phalacrocorax carbo]
044 -  4 Jun - 2007 - Hämpling [Carduelis cannabina]
043 -  4 Jun - 2007 - Rödbena [Charadrius hiaticula]
042 -  4 Jun - 2007 - Större Strandpipare [Charadrius hiaticula]
041 -  4 Jun - 2007 - Trädgårdssångare [Sylvia borin]
040 -  4 Jun - 2007 - Svarthätta [Sylvia atricapilla]
039 -  4 Jun - 2007 - Lövsångare [Phylloscopus trochilus]
038 -  4 Jun - 2007 - Sommatgylling [Oriolus oriolus]
037 -  4 Jun - 2007 - Sothöna [Fulicia atra]
036 -  4 Jun - 2007 - Smådopping [Tachybaptus ruficollis]
035 -  4 Jun - 2007 - Kustsnäppa [Calidris canutus]  [ OBS! mycket dåliga bilder! ]
034 -  4 Jun - 2007 - Ejder [Somateria mollissima]
033 -  4 Jun - 2007 - Fisktärna [Sterna hirundo]
032 -  4 Jun - 2007 - Silvertärna [Sterna paradisaea]
031 -  4 Jun - 2007 - Havsörn [Haliaeetus albicilla]
030 -  4 Jun - 2007 - Strandskata [Haematopus ostralegus]
029 -  4 Jun - 2007 - Myrspov [Limosa lapponica]
028 -  4 Jun - 2007 - Prutgås [Branta leucopsis]
027 -  4 Jun - 2007 - Grågås [Anser anser]

026 -  3 Jun - 2007 - Rödhake [Erithacus rubecula]
025 -  3 Jun - 2007 - Skedand [Anas clypeata]
024 -  3 Jun - 2007 - Gravand [Tadorna tadorna]
023 -  3 Jun - 2007 - Knölsvan [Cygnus olor]
022 -  3 Jun - 2007 - Björktrast [Turdus pilaris]
021 -  3 Jun - 2007 - Taltrast [Turdus Philomelos]
020 -  3 Jun - 2007 - Skärfläcka [Recurvirostra avosetta]
019 -  3 Jun - 2007 - Tofsvipa [Vanellus vanellus]
018 -  3 Jun - 2007 - Enkelbeckasin [Gallinago gallinago]
017 -  3 Jun - 2007 - Tornseglare [Apus apus]
016 -  3 Jun - 2007 - Hussvala [Delichon urbica]
015 -  3 Jun - 2007 - Ängshök [Circus pygargus]
014 -  3 Jun - 2007 - Gärdsmyg [Troglodytes troglodytes]
013 -  3 Jun - 2007 - Gök [Cuculus canorus] [sång]
012 -  3 Jun - 2007 - Skogsduva [Columba oenas]
011 -  3 Jun - 2007 - Kaja [Corvus monedula]
010 -  3 Jun - 2007 - Gråtrut [Larus argentatus]
009 -  3 Jun - 2007 - Havstrut [Larus marinus]
008 -  3 Jun - 2007 - Storspov [Numenius arquata]
007 -  3 Jun - 2007 - Silltrut [Larus fuscus]
006 -  3 Jun - 2007 - Gulsparv [Emberiza citrinella]
005 -  3 Jun - 2007 - Stare [Sturnus vulgaris]
004 -  3 Jun - 2007 - Kråka [Corvus corone]
003 -  3 Jun - 2007 - Sädesärla [Motacilla alba]
002 -  3 Jun - 2007 - Skata [Pica pica]
001 -  3 Jun - 2007 - Talgoxe [Parus major]

© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2007 [enpewe@telia.com]