Ölandsfåglar - KUSTSNÄPPA [Calidris canutus]


070604 - Plats: Ottenby, Ölands södraudde. [Avstånd ca: 150 meter] [Kärrsnäppa i mitten]

070604 - Plats: Ottenby, Ölands södraudde. [Avstånd ca: 150 meter]


© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2007 [enpewe@telia.com]