Ölandsfåglar - HÖKSÅNGARE [Sylvia nisoria] [Årskryssbilder - 2007]


070605 - Plats: Hulterstad - Öland.

070605 - Plats: Hulterstad - Öland.

070605 - Plats: Hulterstad - Öland.


© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2007 [enpewe@telia.com]