- Min fotoårslista 2007 -

[Observera!! Denna sida är bara en "kryssida" där fågelarten som sådan är det intressanta, inte kvalitén på bilden.
De på året tidigaste fåglarna är ju fotade i ett mycket svagt norrbottnisk midvinterljus, ofta även köld.]
- Klicka på fågelnamnen för att se bilderna -

Alla mina inrapporterade arter från Norrbotten 2007 >>>
Alla mina inrapporterade arter i hela Sverige 2007 >>>

Års nr: - Dat.  - Svenskt artnamn - [Latinskt artnamn]
164 - 31 Dec - Gråspett [Picus canus]
163 -   6 Okt - Sjöorre [Mellanitta nigra]
162 -22 Sep - Sandlöpare [Calidris alba]
161 -  5 Sep - Svart svan [Cyganus atratus]
160 -29 Aug - Lärkfalk [Falco subbuteo]
159 -28 Aug - Blåhake [Luscinia svecia]
158 -22 Aug - Stripgås [Anser indicus]
157 -  7 Aug - Sothöna [Fulicia atra]
156 - 25 Jul  - Större Korsnäbb [Loxia pytyopsittacus]
155 - 21 Jul  - Skräntärna [Sterna caspia]
154 - 21 Jul  - Gärdsmyg [Troglodytes troglodytes]
153 - 10 Jul  - Morkulla [Scolopax rusticola]
152 -   4 Jul  - Gök [Cuculus canorus]
151 - 21 Jun - Mindre Strandpipare [Charadrius dubius]
150 - 13 Jun - Bivråk [Pernis apivarus]
149 - 11 Jun - Trädgårdssångare [Sylvia borin]
148 -   6 Jun - Näktergal [Luscinia luscinia] [Öland]
147 -   6 Jun - Grönsångare [Phylloscopus sibilatrix] [Öland]
146 -   6 Jun - Rörsångare [Acrocephalus scirpaceus] [Öland]
145 -   6 Jun - Nötväcka [Sitta europaea] [Öland]
144 -   6 Jun - Törnsångare [Sylvia communis] [Öland]
143 -   5 Jun - Törnskata [Lanius collurio] [Öland]
142 -   5 Jun - Halsbandsflugsnappare [Ficedula albicollis] [Öland]
141 -   5 Jun - Höksångare [Sylvia nisoria] [Öland]
140 -   5 Jun - Svarttärna [Chlidonias niger] [Öland]
139 -   4 Jun - Hämpling [Carduelis cannabina] [Öland]
138 -   4 Jun - Smådopping [Tachybaptus ruficollis] [Öland]
137 -   4 Jun - Ejder [Somateria mollissima] [Öland]
136 -   4 Jun - Myrspov [Limosa lapponica] [Öland]
135 -   4 Jun - Prutgås [Branta leucopsis] [Öland]
134 -   3 Jun - Ängshök [Circus pygargus] [Öland]
133 -   3 Jun - Gravand [Tadorna tadorna] [Öland]
132 -   3 Jun - Knölsvan [Cygnus olor] [Öland]
131 -   2 Jun - Gröngöling [Picus viridis] [Valdermarsvik]
130 - 25 Maj - Sävsångare [Acrocephalus schoenobaenus]
129 - 25 Maj - Tornseglare [Apus apus]
128 - 23 Maj - Smalnäbbad simsnäppa [Phalaropus lobatus]
127 - 23 Maj - Svärta [Melanitta fusca]
126 - 22 Maj - Storskarv [Phalacrocorax carbo]
125 - 22 Maj - Silvertärna [Sterna paradisaea]
124 - 21 Maj - Mosnäppa [Calidris temminckii]
123 - 21 Maj - Årta [Anas querquedula]
122 - 21 Maj - Ladusvala [Hirundo rustica]
121 - 20 Maj - Skäggdopping [Podiceps crisatus]
120 - 20 Maj - Backsvala [Riparia riparia]
119 - 20 Maj - Göktyta [Jynx torquilla]
118 - 19 Maj - Rörhöna [Gallinula chloropus]
117 - 19 Maj - Brunand [Aythya ferina]
116 - 17 Maj - Brushane [Philomachus pugnax]
115 - 15 Maj - Dvärgmås [Larus minutus]
114 - 15 Maj - Hussvala [Delichon urbica]
113 - 15 Maj - Lövsångare [Phylloscopus trochilus]
112 - 14 Maj - Busksvätta [Saxicola rubetra]
111 - 14 Maj - Grå Flugsnappare [Muscicapa striata]
110 - 14 Maj - Småspov [Numenius phaeopus]
109 - 14 Maj - Småskrake [Margus serrator]
108 - 11 Maj - Svarthakedopping [Podiceps auritus]
107 - 11 Maj - Drillsnäppa [Actitis hypoleuca]
106 - 10 Maj - Lappuggla [Strix nebulosa]
105 - 10 Maj - Strandskata [Haematopus ostralegus]
104 - 10 Maj - Skedand [Anas clypeata]
103 - 10 Maj - Gulärla [Motacilla flava]
102 -   9 Maj - Ärtsångare [Sylvia curruca]
101 -   9 Maj - Svartvit Flugsnappare [Ficedula hypoleuca]
100 -   9 Maj - Sidensvans [Bombycilla garrulus]
099 -   8 Maj - Stenskvätta [Oenanthe oenanthe]
098 -   7 Maj - Rödstjärt [Phoenicurus phoenicurus]
097 -   7 Maj - Storlom [Gavia arctica]
096 -   7 Maj - Fisktärna [Sterna hirundo]
095 -   7 Maj - Grönbena [Tringa glareola]
094 -   7 Maj - Trädpiplärka [Anthus trivialis]
093 -   7 Maj - Svartsnäppa [Tringa erythropus]
092 -   7 Maj - Smålom [Gavia stellata]
091 -   2 Maj - Trädlärka [Lullula arborea]
090 -   2 Maj - Gluttsnäppa [Tringa nebularia]
089 -   1 Maj - Gråhäger [Ardea cinera]
088 - 29 Apr - Fiskgjuse [Pandium haliaetus]
087 - 29 Apr - Större Strandpipare [Charadrius hiaticula]
086 - 29 Apr - Ljungpipare [Pluvialis apricaria]
085 - 29 Apr - Lappsparv [Calcarius lapponicus]
084 - 29 Apr - Varfågel [Lanius excubitor]
083 - 27 Apr - Brun Kärrhök [Circus aeruginosus]
082 - 27 Apr - Sädesärla [Motacilla alba]
081 - 27 Apr - Fiskmås [Larus canus]
080 - 26 Apr - Skogssnäppa [Tringa ochropus]
079 - 26 Apr - Bergfink [Fringilla montifringilla]
078 - 26 Apr - Gransångare [Phylloscopus collybita]
077 - 25 Apr - Bläsand [Anas penelope]
076 - 25 Apr - Stjärtand [Anas acuta]
075 - 24 Apr - Sävsparv [Emberiza schoeniclus]
074 - 24 Apr - Dubbeltrast [Turdus viscivorus]
073 - 24 Apr - Rödbena [Tringa totanus]
072 - 22 Apr - Järnsparv [Prunella modularis]
071 - 22 Apr - Ängspiplärka [Anthus pratensis]
070 - 20 Apr - Jorduggla [Asio flammeus]
069 - 19 Apr - Stenknäck [Coccothraustes coccothraustes]
068 - 19 Apr - Salskrake [Mergellus albellus]
067 - 19 Apr - Sädgås [Anas fabalis]
066 - 19 Apr - Vigg [Aythya fuligula]
065 - 19 Apr - Taltrast [Turdus philomelos]
064 - 19 Apr - Storspov [Numenius arquata]
063 - 19 Apr - Kricka [Anas crecca]
062 - 18 Apr - Blå Kärrhök [Circus cyaneus]
061 - 18 Apr - Tornfalk [Falco tinnunculus]
060 - 17 Apr - Trana [Grus grus]
059 - 17 Apr - Ormvråk [Buteo buteo]
058 - 17 Apr - Rödvingetrast [Turdus iliacus]
057 - 16 Apr - Rödhake [Erithacus rubecula]
056 - 15 Apr - Björktrast [Turdus pilaris]
055 - 15 Apr - Enkelbeckasin [Gallinago gallinago]
054 - 15 Apr - Skrattmås [Larus ridibundus]
053 -   9 Apr - Tretåig Hackspett [Picoides tridactylus]
052 -   8 Apr - Kanadagås [Branta canadensis]
051 -   6 Apr - Havsörn [Haliaeetus albicilla]
050 -   6 Apr - Tjäder [Tetrao urogallus]
049 -   5 Apr - Gräsand [Anas platyrhynchos]
048 -   5 Apr - Sångsvan [Cyganus cyganus]
047 -   5 Apr - Grågås [Anser anser]
046 -   4 Apr - Koltrast [Turdus merula]
045 -   3 Apr - Storskrake [Margus merganser]
044 -   3 Apr - Knipa [Bucephala clangula]
043 - 31 Mar - Råka [Corvus frugilegus]
042 - 31 Mar - Skogsduva [Columba oenas]
041 - 31 Mar - Kaja [Corvus monedula]
040 - 30 Mar - Ringduva [Columba palumbus]
039 - 30 Mar - Tofsvipa [Vanellus vanellus]
038 - 29 Mar - Grönsiska [Carduelis spinus]
037 - 28 Mar - Bofink [Fringilla coelebs]
036 - 28 Mar - Gråtrut [Larus argentatus]
035 - 26 Mar - Sånglärka [Alauda arvensis]
034 - 18 Mar - Silltrut [Larus fuscus]
033 - 18 Mar - Havstrut [Larus marinus]
032 - 18 Mar - Stare [Sturnus vulgaris]
031 - 17 Mar - Snösparv [Plectrophenax nivalis]
030 - 17 Mar - Sparvhök [Accipiter nisus]
029 -   5 Mar - Lavskrika [Perisoreus infaustus]
028 - 16 Feb - Mindre Korsnäbb [Loxia curvirostra]
027 - 13 Feb - Spillkråka [Dryocopus martius]
026 -   3 Feb - Svartmes [Parus ater]
025 - 31 Jan - Nötkråka [Nucifraga caryocatactes]
024 - 31 Jan - Järpe [Bonasa bonasia]
023 - 28 Jan - Kungsfågel [Regulus regulus]
022 - 27 Jan - Tamduva [Fr. Klippduva] [Columba livia (domest.)]
021 - 21 Jan - Duvhök [Accipiter gentilis]
020 - 21 Jan - Trädkrypare [Certhia familiaris]
019 - 14 Jan - Mindre Hackspett [Dendrocopos minor]
018 -   9 Jan - Pilfink [Passer montanus]
017 -   7 Jan - Nötskrika [Garullus glandarius]
016 -   7 Jan - Större Hackspett [Dendrocopos major]
015 -   6 Jan - Snösiska [Carduelis hornemanni]
014 -   6 Jan - Blåmes [Parus caeruleus]
013 -   5 Jan - Gråsiska [Carduelis flammea]
012 -   5 Jan - Talltita [Parus montanus]
011 -   3 Jan - Strömstare [Cinclus cinclus]
010 -   3 Jan - Orre [Tetrao tetrix]
009 -   2 Jan - Talgoxe [Parus major]
008 -   1 Jan - Gulsparv [Emberiza citrinella]
007 -   1 Jan - Gråsparv [Passer domesticus]
006 -   1 Jan - Kråka [Corvus corone cornix]
005 -   1 Jan - Korp [Corvus corax]
004 -   1 Jan - Skata [Pica pica]
003 -   1 Jan - Grönfink [Carduelis chloris]
002 -   1 Jan - Hökuggla [Surnia ulula]
001 -   1 Jan - Domherre [Pyrhylla pyrhylla]

| Tillbaka till Natursidan | | Tillbaka till Fågelsidan |
© Peter Wikström Kalix-Nyborg 2007 [enpewe@telia.com]